Četvrtak , siječanj 28. 2021.
Naslovnica / Najnovije vijesti / vijesti / BiH / ISTINOMJER Dvije godine mandata Vlade FBiH i Vijeća ministara: Ispunjena SAMO četiri obećanja!

ISTINOMJER Dvije godine mandata Vlade FBiH i Vijeća ministara: Ispunjena SAMO četiri obećanja!

Na polovici mandata Vlade FBiH, 9% obećanja vladajućih stranaka ima veliku vjerojatnoću za ispunjenost do kraja mandata. Sličan je rezultat stranaka koje čine Vijeće ministara BiH, gdje se u ovoj kategoriji nalazi 10% obećanja. Do sada su svega 4 obećanja u potpunosti ispunjena – tri na državnoj i jedno na entitetskoj razini.

Stranke koje su formirale vlast na razini FBiH ukupno su dale 364 obećanja na izborima 2014. godine, od čega je čak 263 obećanja u prve dvije godine mandata ostalo nezapočeto, a značajan napredak postignut je u radu na 33 obećanja.

Na razini BiH, nakon ulaska SBB u Vijeće ministara, ukupno je praćeno 144 obećanja, od čega se u kategoriji slabe vjerojatnoće i dalje nalazi čak 115 obećanja.

Najviše obećanja od svih stranaka dala je SDA (54 na državnoj i 218 na entitetskoj razini), dok je najmanje obećanja imao PDP (15).

Na razini BiH, SDA ima najviše obećanja u kategoriji velike vjerojatnoće za ispunjenost (8 od 54, ili 15%), dok je to na federalnoj razini (8 od 53, također 15%).

Gledajući pojedinačne oblasti djelovanja izvršne vlasti, najviše pozitivno ocijenjenih obećanja na državnoj razini je u vanjskoj politici (20% obećanja, ili 8 od 41).

Najlošija je oblast pravne države, u kojoj se nijedno od 19 obećanja ne nalazi u ovoj kategoriji.

Na entitetskoj razini, najveći prostotak uspješno realiziranih obećanja je u oblasti socijalne politike (25%), a najmanji u oblasti ekonomije (2%).

U oblasti ekonomije dana je skoro polovica ukupnog broja obećanja na razini FBiH (167 od 364), od čega je značajniji rezultat postignut tek u 3 obećanja, a u 118 nije bilo nikakvog napretka.

Među obećanjima na kojima je započet rad nalaze se obećanja SDA o aktivnostima na izgradnji tehnoloških parkova i jačanju financijske discipline; HDZ-ovo obećanje o lakšem pokretanju poslovanja, te su konačno učinjeni prvi konkretni koraci ka usvajanju dugo najavljivanog Zakona o šumama.

Sa druge strane, u području poljoprivrede zabilježeno je i nekoliko obećanja na kojima je rad u drugoj godini mandata zaustavljen – izostalo je formiranje sektora za poljoprivredno zemljište, nisu povećana sredstva za otkup domaćih proizvoda Direkciji za robne rezerve, i sl.

Zanimljivo je da je na razini BiH postignut bolji rezultat na polju ekonomije, gdje je 15% (6 od 39) obećanja pozitivno ocijenjeno, od čega najviše u oblasti infrastrukture, gdje je SDA zabilježila i drugo ispunjeno obećanje (usvajanje politike i strategija prometa BiH).

Na razini FBiH je, pak, došlo do zastoja u brojnim obećanjima ove stranke koja se odnose na cestogradnju, željeznički promet i izgradnju novih energetskih postrojenja.

Na polju socijalne politike, od ukupno 93 obećanja u FBiH, bilježi se značajniji napredak u ispunjavanju 22, što je napredak u odnosu na prošlu godinu, iako je veći dio danih obećanja (54) i dalje bez napretka.

U napretku su obećanja sve tri političke stranke vezane za reformu mirovnog sustava, za koju je potrebno još usvajanje novog Zakona o PIO, a nedavnim usvajanjem Zakona o hraniteljstvu napravljen je i napredak u obećanjima HDZ i SDA o alternativnom smještaju za djecu bez roditelja.

Pozitivnim ocjenama su ocijenjena i obećanja vezana za porast zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti, a ispunjeno je i jedno obećanje SDA u ovoj oblasti – o uspostavi registra branitelja.

Započet je rad na zakonima o porezu na dohodak i doprinosima, ali se može dogoditi da će se time i prekršiti obećanja SDA o smanjenju poreskih opterećenja na plaće, u ovisnosti od toga koji će se od ponuđenih modela zakona usvojiti.

Državno uređenje na razini Federacije BiH je područje u kojoj, na polovici mandata aktualne Vlade, nema nijedne pozitivne ocjene. Od 15 obećanja koja su dale stranke na vlasti, na 12 nije ni započet rad, dok su prekršena 3 obećanja SDA i HDZ-a, koja se odnose na troškove, plaće i naknade u administraciji, koji su u protekloj godini porasli. Na državnoj razini je 21 od 26 obećanja ostalo nezapočeto, uključujući i goruća pitanja poput izmjena Izbornog zakona, statusa Grada Mostara, te presude “Sejdić i Finci”.

U oblasti pravne države na razini FBiH, nabolje se promijenila ocjena samo jednog od 23 dana obećanja, jer je u protekloj godini započet rad na reviziji privatizaciji tvrtki poput Dite, Feroelektra, hotela Holiday Sarajevo, Vranice, itd.

Na razini BiH, od ukupno 19, započet je rad na samo 3 obećanja vezanih za realizaciju državne Strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Napredak je napravljen kada je u prosincu 2016. godine potpisan ugovor s Izaslanstvom EU u BiH, kojim je osigurana podrška u vrijednosti od 7,5 milijuna eura za procesuiranje ovih predmeta. U ostalim obećanjima, na obje razina vlasti nije bilo napretka u odnosu na prvu godinu mandata.

Na području zdravstva u FBiH se također nije radilo u posljednjih godinu dana, te je 15 od 16 obećanja ostalo bez ikakvog napretka, uključujući i pitanja poput reforme zdravstvenog sektora i osiguranja pokrivenosti zdravstvenom zaštitom za sve građane/ke. U napretku je samo obećanje o kontinuiranoj reviziji esencijalne liste lijekova. Jedino obećanje u ovom području na državnoj razini, o osnivanju državnog ministarstva zdravstva, i dalje je nezapočeto.

U oblasti vanjske politike sve partije su dale obećanja o približavanju BiH Europskoj uniji, te je 8 ovakvih obećanja, od ukupno 41, dobilo ocjenu “u napretku” nakon aplikacije i dobivanja upitnika Europske komisije,  za azliku od obećanja o približavanju Bosne i Hercegovine NATO-u, gdje nije bilo napretka.

U oblasti obrazovanja, znanosti, kulture, sporta i mladih, od ukupno 59 obećanja danih na obe razine vlasti, u ovom izvještajnom periodu započet je rad na njih 6, a značajniji napredak zabilježen je u njih 5, uključujući omogućavanje pripravničkoga staža i zapošljavanje mladih kroz Uredbu o poticanju zapošljavanja Vlade FBiH.

Zaustavljen je rad na obećanom obaveznom srednjoškolskom obrazovanju u FBiH, jer od početka 2016. godine, kada je Vlada usvojila “Informaciju o mogućnosti uvođenja obveznog dvogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja”, više nije rađeno na ovom pitanju.

Sveukupno, iako sam po sebi skroman, u drugoj godini mandata je napravljen određeni napredak u odnosu na prvu. Na razini BiH, udio pozitivno ocijenjenih obećanja porastao je sa  3% na 10%, dok je udio najlošije ocijenjenih obećanja porastao sa 79% na 80%. U FBiH, udio obećanja u kategoriji velike vjerovatnoće za ispunjenost porastao je sa 2% na 9%, dok su obećanja sa slabom šansom za ispunjenost smanjena sa 81% na 72%.

Što je tko obećao, a što ispunio, možete pogledati na sljedećim prikazima:

MONITORING

Izvor: Istinomjer.ba

glasbrotnja.net

About glasUrednik

Pročitajte i ovo

Cjepiva AstraZenece imaju učinkovitost manju od deset posto kod starijih od 65 godina?

Njemački dnevni listovi Handelsblatt i Bild su u ponedjeljak odvojeno izvijestili da cjepivo koje je …