Petak , srpanj 19. 2019.
Naslovnica / Najnovije vijesti / vijesti / BiH / Izjašnjenje URB HVO-a ŽZH na usuglašeni tekst Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji

Izjašnjenje URB HVO-a ŽZH na usuglašeni tekst Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji

Dana 30.07.2018 godine zajednička komisija koja je radila na usuglašavanju teksta Zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji je utvrdila konačan prijedlog tog Zakona koji bi se trebao naći u parlamentarnoj proceduri u oba Doma Parlamenta FBiH,kada se voljom Predsjedavajućih tih Domova Edina Mušića i Lidije Bradare te sjednice zakažu.

Komisiju su činili predstavnici oba Doma Parlamenta FBiH kao i predstavnici razvojačenih Branitelja u FBiH,okupljenih oko tzv“kampa heroja“iz Sarajeva i tzv“šatora istine“s Bijače iz Ljubuškog,koji su  nasilnim putem preuzeli ulogu predstavnika razvojačenih Branitelja iz obje vojne komponente,na način koji je poznat javnosti u događanjima ispred Parlamenta FBiH od 18.04.2018 godine i 23.05.2018 godine i koji način je neprimjeren razvojačenim Braniteljima potpisnicima Rezolucije Branitelja iz Armije BiH kao i članovima Udruge razvojačeni Branitelji HVO-a ŽZH o čemu su se isti u više navrata medijski oglasili.

Kako su se prijedlozi Zakona o razvojačenim Braniteljima i članovima njihovih obitelji sa predloženim amandmanima usvojenim u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH od 10.07.2018 godine u suštini razlikovali od prijedloga tog istog zakona i usvojenim amandmanima u Domu naroda od 26.07.2018 godine postignut je dogovor kojim će zajednička komisija oba Doma Parlamenta i navedeni predstavnici razvojačenih Branitelja tzv.“kampa heroja i šatora istine“dana 30.07.2018 godine utvrditi konačan prijedlog tog zakona što se i dogodilo tog dana,te je javnost putem određenih portala i javnih medija imala priliku suočiti se s tim tekstom zakona.

DOKAZI:Usuglašeni tekst zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji od

30.07.2018 godine,

 

 

 

Udruga Razvojačeni Branitelji HVO-a ŽZH,koju predstavlja i zastupa Predsjednik Vlado Marušić,

ID BROJ:427235395007.

 

Broj:02/2018

 

U Širokom Brijegu:24.07.2018 godine,

 

-Domu Naroda Parlamenta FBiH-

-Klubu poslanika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH-

/N/r predsjednika odbora za Branitelje HVO-a doma naroda gosp. Ive Tadića/

 

 

PREDMET:Amandmani, prijedlozi i sugestije  na Nacrt Prijedloga Zakona o pravima Branitelja iz

                   Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,dostavljaju se

 

                  Poštovani!

                 Udruga Razvojačeni Branitelji HVO-a ŽZH koju predstavljaju razvojačeni Branitelji HVO-a iz općina Posušje i Grude,te Grada Širokog Brijega,dostavlja Vam svoje sugestije,prijedloge i amandmane na ponuđeni Zakon o pravima razvojačenih Branitelja koji je predviđen za sjednicu Doma Naroda Parlamenta FBiH  od 26.07.2018 godine a oni su slijedeći:

 

SUGESTIJE i PRIJEDLOZI:

I.URB HVO-a ŽZH ne podržava usvajanje Zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji  u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH od 10.07.2018 godine jer je isti usvojen bez legalno i legitimno izabranih predstavnika hrvatskog naroda u tom domu:Klub HNS-a,HDZ BiH,dok su zastupnici HDZ 1990(njih trojica)napustili zasjedanje tog doma prije usvajanja spornog zakona čime se usvojeni zakon ima smatrati ništavnim i pravno neobvezujućim za pripadnike razvojačenih Branitelja HVO-a jer u njegovu usvajanju nisu učestvovali legalno i legitimno izabrani predstavnici hrvatskog naroda,čime je povrijeđen Ustav BiH,Ustav FBiH,te načelo konstitutivnosti hrvatskog naroda u BiH i FBiH,

II.URB HVO-a ŽZH ne podržava usvojeni zakon niti iz razloga što taj zakon ne sadržava u sebi niti provodi/implementira točke Rezolucije Branitelja u cijelosti za koje se URB HVO-a ŽZH bori od svog osnutka,pa čak i dok su njeni članovi bili u sastavu UZB(udruge zaboravljenih branitelja).

III.URB HVO-a ŽZH,traži od kluba poslanika hrvatskog naroda da taj zakon o pravima  razvojačenih Braniteljima i članova njihovih obitelji ospori u Domu naroda kao nelegalan i nelegitiman,te zatraži njegovo vraćanje na mišljenje županijskim,općinskim i gradskim skupštinama u FBiH i gdje će se na temelju konstruktivne rasprave utvrditi svi aspekti tog zakona i gdje bi  tako razrađeni zakon trebalo opet vratiti u oba Doma Parlamenta FBiH na usvajanje,uz napomenu kako u javnim raspravama u županijskim,općinskim i Gradskim skupštinama u FBiH,kao i u oba doma Parlamenta FBiH moraju učestvovati sve udruge proistekle iz Domovinskog rata registrirane na području Županija,ili predstavnici tih udruga koje oni sami odrede a koje okupljaju razvojačene Branitelje bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u BiH,

AMANDMANI:

Ukoliko se većina zastupnika Doma naroda Parlamenta FBiH odluči za raspravu o ponuđenom zakonu o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH,URB HVO-a ŽZH na takav ponuđeni zakon daje slijedeće amandmane:

 

U stavku I-OSNOVNE ODREDBE:

                  

                 -U članku 2.navedenog zakona koji se tiče definicije razvojačenog Branitelja u stavku 1.treba stajati:Razvojačenim Braniteljem se smatraju Razvojačeni Branitelji Armije BiH i HVO-a te pripadnici bivšeg MUP-a RBiH i MUP-a HR H-B,koji su po svom ratnom rasporedu i namjeni postrojbe  bili određeni za borbene zadatke i borbeno djelovanje kao i pojedinci iz neborbenih postrojbi koji su sastavni dio borbenih postrojbi a koji su sudjelovali u inžinjerijskim,sanitetskim i logističkom poslovima i zadacima na prvoj crti bojišnice u vremenskom periodu od 18.09.1991 godine do 23.12.1995 godine..

Ukoliko bude potrebito ova definicija je podložna promjenama.

                      -U čl.3.Zakona može stajati borbeni i neborbeni sektor(ODNOSNO BORBENA POSTROJBA ILI BORBENA JEDINCA) ali je definicija razvojačenog Branitelja iz borbenog i neborbenog sektora nedovoljno razrađena,pa je stoga potrebito Izraditi zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga,te ga javno objaviti,kao i javno objaviti spisak korisnika prava iz oblasti Braniteljsko-invalidske zaštite,na način uvođenja u prava razvojačenih Branitelja u točki 4.Zakona,stavak r,koji predviđa Izradu zakona o jedinstvenom registru i javnoj objavi korisnika prava iz BiZ(braniteljsko-invalidske zaštite). 

 

U stavku II:PRAVA DEMOBILIZIRANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI:

  

                 -U čl.4 prijedloga Nacrta Zakona treba ugraditi i točku p)koja predviđa pravo na Braniteljski dodatak za sve razvojačene Branitelje iz borbenog sektora(borbenih postrojbi ili borbenih jedinica) koji nisu ostvarili nikakvu trajnu mjesečnu naknadu po osnovu učešća u Domovinskom ratu neovisno da li su ili nisu u radnom odnosu,ili su ostvarili pravo na mirovinu po osnovu rada ili invalidsku mirovinu. Pravo na braniteljski dodatak ne pripada Braniteljima koji su ostvarili bilo kakvu trajnu mjesečnu naknadu po osnovu učešća u Domovinskom ratu,pa i za one koji su ostvarili pravo na prijevremeno povoljnije umirovljenje pripadnika oružanih snaga. Institut braniteljskog dodatka treba u jednoj otvorenoj i konstruktivnoj parlamentarnoj raspravi u oba Doma Parlamenta raspraviti i usvojiti a pravo na Braniteljski dodatak treba još dodatno precizirati podzakonskim aktima i pravilnicima,a ako to bude potrebito i posebni Lex specialis zakonom koji već ima spremna Udruga Razvojačeni Branitelji HVO-a ŽZH.

              -U čl.4 prijedloga Nacrta zakona treba ugraditi i točku r)koja predviđa Izradu i objavu Zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga i javnu objava svih korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u FBiH,na način usvajanja uz određene korekcije Pravilnika o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga i korisnika iz oblasti Braniteljsko-invalidske zaštite Federalnog ministarstva Branitelja objavljenog dana 12.kolovoza 2009 godine u Sl.novinama FBiH broj 53 gdje je svoje korekcije i prijedloge već uradila Udruga razvojačeni Branitelji HVO-a. Paralelno s izradom zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga i objavom korisnika iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite potrebito je pokrenuti proceduru izmjene određenih točaka Zakona o objavi javnih podataka u BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH a koji onemogućavaju javnu objavu registra Branitelja i objavu korisnika prava iz oblasti Braniteljsko-invalidske zaštite.

             -U čl.24.točka 1,2,3 i 4.Zakona u koji su uvršteni amandmani SDP-a kojim se predviđa formiranje fonda za braniteljski dodatak,URB HVO-a ŽZH se slaže s formiranjem tog fonda ali da isključivu nadležnost sa prikupljenim sredstvima u tom fondu imaju predstavnici razvojačenih Branitelja iz obje vojne komponente(Armija BiH i HVO-a)koji ne ostvaruju nikakva stalna mjesečna novčana primanja po osnovu učešća u ratu,koji će sami odrediti svoje predstavnike u tom fondu po principu odlučivanja 1:2.3 pripadnika HVO-a u odnosu na Armiju BiH i to:

-Nemaju RVI,ni u kakvom procentu,

-Nisu Odlikovani pripadnici razvojačenih Branitelja,

-Nisu Povoljno umirovljeni pripadnici oružanih snaga u FBiH,po osnovu zapovjednih dužnosti,57:20,40:20 i sl,

-Nisu članovi obitelji poginulih,zatočenih i nestalih osoba,

             -U čl.24.točla 5 URB HVO-a ŽZH se ne slaže s nametanjem obveza općinama,Gradovima,Županijama,Zavodima MiO,poslodavcima,kao i Zavodima za zapošljavanje jer je to protuustavna kategorija nametanja obveza nekome tko nije učestvovao u donošenju zakona što je ovdje slučaj,jer tako zamišljen zakon je neprovediv i neobranjiv na sudu,

          -U čl.25.točka I,stavak 1.2.3.4.točla II,a,b,c,d,,točka II,a,b,c,d,e,f ne mogu stajati jer URB HVO-a ŽZH ima potpuno drugačije viđenje ostvarivanja prava na braniteljski dodatak za razvojačene Branitelje iz borbenog sektora koji nisu ostvarili nikakva stalna mjesečna novčana primanja po osnovu učešća u ratu i to:

        -Pravo na braniteljski dodatak  pripada svim Braniteljima iz borbenog sektora koji nisu ostvarili nikakva stalna mjesečna novčana primanja po osnovu učešća u Domovinskom ratu u BiH,neovisno da li su ili nisu :

-u radnom odnosu,

-ostvaruju li mirovinu po osnovu radnog staža,ili po osnovu civilne invalidnosti,

-evidentirani na zavodu za zapošljavanje,

     -Pravo na braniteljski dodatak ne pripada pripadnicima neborbenog sektora,

    -Visina braniteljskog dodatka se utvrđuje u visini od 6,00 KM po mjesecu učešća u borbenom sektoru u vremenskom periodu od 18.09.1991 do 23.12.1995 godine a najveći novčani iznos braniteljskog dodatka ne može biti veći od zajamčene mirovine u FBiH koja je u ovom trenutku 337,00 KM.

    -Pravo na braniteljski dodatak ne zastarijeva i mogu ga nasljeđivati nasljednici I-nasljednog reda,(supružnici i djeca do završetka redovitog školovanja,dok njihova djeca ometena u psihofizičkom razvoju braniteljski dodatak od svojih roditelja nasljeđuju kao trajnu kategoriju)

         -U zakonu treba ugraditi poseban članak koji predviđa način punjenja fonda za branitelje i to na slijedeće načine:

   -Od ušteda koje federalno ministarstvo ostvari na godišnjoj razini a ona su cca 7,5 do 8 milijuna KM,

  -Od ušteda koje će nastupiti ukidanjima udruga  proisteklih iz domovinskog rata na području FBiH i za koje se prema procjenama izdvaja na godišnjoj razini cca 12 milijuna KM,

      -Od ušteda koje će nastupiti ukidanjem nezasluženih primanja RVI,odlikovanim,povoljno umirovljenim,obiteljima poginulih,zatočenih i nestalih osoba,te silovanih,a te će se uštede dogoditi izradom Zakona o jedinstvenom registru Branitelja i javnom objavom korisnika prava iz BiZ(braniteljsko-invalidske zaštite),kao i odvajanjem borbenog od neborbenog sektora,gdje je procjena URB HVO-a ŽZH kako će se na taj način uštedjeti najmanje 200 milijuna KM na godišnjoj razini,od kojih sredstava će se puniti fond za branitelje,te će svi stvarni RVI,obitelji poginulih ,zatočenih i nestalih Branitelja kao istinski Branitelji dobiti veća primanja.

          -URB HVO-a ŽZH se zalaže za potpuno ukidanje novčanih primanja odlikovanim pripadnicima Branitelja jer je to nepoznata praksa u svijetu.

         -Čl.25 i 26.zakona treba u potpunosti brisati,

        -Članak 27.zakona treba prilagoditi amandmanima URB HVO-a ŽZH iz prethodnih članova ovog zakona,

       -Članak 31.Zakona treba u potpunosti brisati jer je diskriminirajući i protuustavan imajući u vidu kako je pravo na braniteljski dodatak trajna kategorija i u potpunoj je ovlasti onoga razvojačenog Branitelja koji to pravo ostvari,imajući u vidu kako je to kategorija koja je neovisna o radnom odnosu ili mirovini po osnovu radnog staža ili civilne invalidnosti,

     -U članku 55 nikako ne može stajati:Javna objava Jedinstvenog registra branitelja i korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite već slijedeće:

IZRADA ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU BRANITELJA I JAVNA OBJAVA KORISNIKA PRAVA IZ OBLASTI BRANITELJSKO-INVALIDSKE ZAŠTITE.

   -u ČLANKU 55 točka a i b treba samo ugraditi  Pravilnik o izradi jedinstvenog registra Branitelja i javnoj objavi korisnika prava iz BiZ(braniteljsko-invalidske zaštite),od 12.08.2009 godine koji je izradilo Federalno ministarstvo Branitelja gdje će umjesto Pravilnika stajati Zakon o jedinstvenom registru Branitelja i javnoj objavi korisnika prava iz BiZ(braniteljsko-invalidske zaštite)sa svim podacima.

 

            Što se tiče drugih prava razvojačenih Branitelja navedenih u čl.4 ponuđenog Nacrta zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji URB HVO-a ŽZH u koordinaciji s udrugama Armije BiH(potpisnici rezolucije Branitelja)će preko svojih amandmana,sugestija i prijedloga  u oba doma parlamenta FBiH djelovati  na sve točke tog zakona u oba doma parlamenta FBiH,tako da ovim putem ne bismo dodatno razrađivali ostale ponuđene točke ovog Nacrta Zakona,jer nam je glavna intencija uvrštavanje u ponuđene prijedloge Nacrta zakona 3/tri točke Rezolucije Branitelja i to:

-U  zakon o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji:

a)Braniteljskog dodatka,

b)Izrada i javna objava zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga u FBiH i javna objava korisnika prava  iz oblasti Braniteljsko-invalidske zaštite,

dok je u Nacrtu zakona udrugama od posebnog društvenog značaja predviđeno smanjenje broja udruga proisteklih iz Domovinskog rata u FBiH s broja 1600 na njih 3+3 iz obje vojne komponente a maksimalno njih 10 u cijeloj FBiH, i prestanak financiranja svih tih udruga iz federalnog proračuna dok se konačno ne usvoji taj zakon,što je treća točka Rezolucije Branitelja.

Imajući u vidu naš amandmane,prijedloge,sugestije i primjedbe na ponuđene zakone opravdano držimo kako su naši amandmani ,realni,mogući,provedivi i obranjivi na sudu što j smisao svih amandmana i prijedloga na ponuđene zakone. Jedino što tražimo je da se po hitnoj proceduri ti zakoni uvrste u parlamentarnu proceduru a naš predstavnički tim će braniti naše amandmane i prijedloge pred zastupnicima oba doma Parlamenta FBiH,pred javnošću ali i međunarodnom zajednicom koja budno pazi na socijalna davanja u BiH i FBiH.

VAŽNA NAPOMENA:

Tražimo da klub zastupnika hrvatskog naroda u Domu naroda javno prezentira ove naše sugestije,prijedloge i amandmane na čemu ćemo Vam biti neizmjerno zahvalni kako bismo imali zakonsko opravdanje prema našim članovima kao i cijeloj braniteljskoj populaciji  u FBiH kako se naša udruga od samih početaka naše borbe bori za provedbu/implementaciju svih točaka Rezolucije Branitelja od koje nismo odstupili niti jednog milimetra.               

                      S poštovanjem!

Otpravak ovih amandmana,prijedloga i sugestija dobiti će te i putem pošte s potpisom i pečatom.

 

Udruga Razvojačeni  Branitelji HVO-a ŽZH,

Koju predstavlja i zastupa Predsjednik Vlado Marušić,

 

 PRAVEDNIJE I TRAJNO RJEŠENJE BRANITELJSKIH PITANJA

Rješenje :

 1. Registar branitelja izraditi upotrebom arhivske građe obrazaca VOB 8 i druge arhive pomoću koje se može izraditi registar branitelja borbenih postrojbi ( poginuli , ranjeni, dragovoljci , veterani , razvojačeni ) i Pripadnika OS . konačna potvrda registra može se uraditi tako da se angažiraju komisije na razini vodova postrojbi koji će potvrditi konačne spiskove.
 2. Izmjenom zakona i definicija status branitelja ( borbene postrojbe) i status pripadnika OS. Definicije moraju biti jasne i precizne po svojoj namjeni postrojbi i pripadnosti.
 3. Nakon što se izradi registar branitelja , izvrše izmjene zakona o definiciji branitelja borbenih postrojbi kao i izmjene zakona o pravima smatramo da će se osloboditi značajna sredstva smanjenjem broja korisnika prava a poglavito onih korisnika iz

ne borbenih postrojbi (pripadnika OS).

 1. Izmjenom zakona o primanjima na osnovu zapovjedne dužnosti i odlikovanja na način da se ukine taj zakon u korist pravednije raspodjele financija za druge kategorije branitelja pod geslom zašto bi nečiji dan rata bio više plaćen po toj osnovi a pogotovu je nepravedno kad netko ima čin iz ne borbenih postrojbi i na taj čin ima redovita primanja do 3000 KM a branitelj iz rova nema ništa .
 2. Izmjenom zakona o mjesečnim primanjima tako da redovita mjesečna primanja imaju i jedino obitelji poginulih , invalidi , razvojačeni branitelji (borbene postrojbe , postrojbe po svojoj namjeni i rasporedu određene za borbu kao i pojedinci iz neborbenih postrojbi koji su sudjelovali u borbenim jedinicama iz saniteta , inženjerije i logistike )
 3. Objava registra branitelja i pripadnika OS sa imenom i prezimenom datum i godina rođenja ili sa onim podacima koji se mogu objaviti .
 4. Objava registra korisnika prava sa podacima koji se mogu objaviti i koje pravo koristi.
 5. Istina je da su tri temeljna statusa proistekla iz rata i to:

– u ratu je netko poginuo,

– netko je ranjen ili obolio

– netko je razvojačen tako da se tri temeljna statusa mogu priznati kao udruge od posebnog značaja a to su :

 • Udruga obitelji poginulih
 • Udruga invalida
 • Udruga razvojačenih ( dragovoljci , veterani , odličja svi su razvojačeni)
 • Ukoliko se želi zadržati (financirati) već postojeće udruge dragovoljaca i veterana , udruga odličja smatramo da je neophodno da se prizna udruga razvojačenih branitelja kao najbrojnija a da je najbrojnija to arhivska građa može dokazati tj. Trenutni broj korisnika prava je cca 90 000 a na spisku je 577 000 pripadnika OS što znači da je cca 467000 Razvojačenih branitelja .

Smatramo da je potrebna kompletna revizija , izmjena zakona i donošenje pravednih zakona po zasluzi općenito braniteljskih zakona , statusa , prava , financijskih primanja kao i korisnika tih prava .

Smatramo da se to može odraditi uz pomoć arhivske građe uz pomoć komisija po vodovima a ne sveopću korist i zadovoljstvo svih branitelja .

Ako bi se ovim načinom pristupilo rješavanju problema branitelja nikakva dodatna financijska sredstva ne bi bila potrebna .

Vrijeme je da se ispravi velika nepravda koja je nanesena braniteljima a pogotovu kategoriji razvojačenih branitelja koji su iznijeli cijeli rat na svojim leđima .

Dosadašnji zakoni i prava razvojačenih branitelja nužno je mijenjati iz više razloga i ovom prilikom se pozivamo na istraživanja Ministarstva branitelja provedena u Republici Hrvatskoj gdje se jasno vidi kako su branitelji borbenih postrojbi podložniji obolijevanju i kraćem životnom vijeku u odnosu na ostalo stanovništvo što je izravna posljedica sudjelovanja u borbenim postrojbama .

Nikada poslije rata nije bilo omogućeno niti zakonom propisano da se branitelji borbenog sektora sistematski pregledaju kako bi se utvrdila njihova psihička i fizička oboljenja kao i procjena sposobnosti za rad na osnovu koje bi bilo osigurano adekvatno radno mjesto ili mjesečna primanja ukoliko branitelj nije sposoban za rad.

Dosadašnji zakoni i briga o braniteljima nije bila dovoljna a tretirali su razvojačene branitelje kao da ne obolijevaju , ne stare kao da su svi zaposleni i imaju dovoljna primanja za život .

Smatramo da je došlo vrijeme da se maksimalno ozbiljno pristupi rješenju braniteljskog pitanja , da ima više nego dovoljno sredstava koja su predviđena proračunima , da se prestane sa rasipanjem tih sredstava po stranačkim i rodbinskim linijama (neborbenim postrojbama ) nego da se dodijele po zaslugama najzaslužnijima i stvarnim potrebama .

Nakon što se riješi pitanje najzaslužnijih onda se može rješavati pitanje ostalih pripadnika Oružanih snaga u okvirima zasluga i mogućnosti .

Kompletni zakon o braniteljima mora se promijeniti nepravda ispraviti a nezaslužena primanja poništiti kao što su primanja na osnovu zapovjedne dužnosti i sva druga redovita novčana primanja ne borbenih postrojbi dok se ne riješe najzaslužniji branitelji iz borbenih postrojbi .

Zakoni i visina mjesečnih primanja branitelja borbenih postrojbi  moraju biti prilagođeni bez ikakvog utjecaja čina , odličja jer zašto bi nečiji dan ratovanja bio skuplji kad je ulog bio isti a to je život i zdravlje sve mora biti prilagođeno stvarnim potrebama branitelja i mjesečnim troškovima življenja kako bi imali dostojan život do svoje smrti .

Životi i zdravlje branitelja jednako su se gubili u napadima ili odbrani !

S poštovanjem !

Udruga Razvojačeni Branitelji HVO-a ŽZH,

Odmah po usuglašavanju različitih prijedloga tog zakona i njegovih amandmana predstavnici zakonodavne vlasti u FBiH i predstavnici tih razvojačenih Branitelja iz tzv“kampa heroja i šatora istine“su dali izjave za medije kojima su javnost izvijestili kako su usvojeni svi njihovi amandmani odnosno zahtjevi na taj zakon.

DOKAZI:Izjave za medije od navedenih predstavnika,

S obzirom kako je dobar dio javnosti i razvojačenih Branitelja u FBiH bio zatečen njihovim izjavama kojima oni na sva zvona hvale usuglašeni tekst tog zakona,a isto tako zbog svakodnevnog pozivanja članova URB HVO-a ŽZH i drugih razvojačenih Branitelja zbog usuglašavanja teksta tog zakona,to je poradi istine trebalo pomno proučiti taj usvojeni i usuglašeni tekst zakona kako bi se našim članovim i svim drugim zainteresiranim Braniteljima do u detalje prezentirao taj tekst zakona.

Imajući u vidu kako je taj usuglašeni tekst zakona usvojen dana 30.07.2018 godine,

(u ponedjeljak)predstavnici URB HVO-a ŽZH su dali sebi u zadatak  proučavanje tog teksta zakona cijeli jučerašnji dan(31.07.2018 godine)kao i dobar dio današnjeg dana 01.08.2018 godine kako bi se javnosti odaslali naši stavovi u svezi tog usuglašenog teksta zakona.

Ovdje je jako važno napomenuti kako se usvojeni i usuglašeni tekst zakona o pravima razvojačenih Branitelja od 30.07.2018 godine,i to poglavito dio koji se odnosi na Braniteljski dodatak u suštini razlikuje od teksta tog zakona i amandmana usvojenih u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH od 10.07.2018 godine,kao i od teksta zakona i usvojenih amandmana od 26.07.2018 godine usvojenim u Domu Naroda.

Što se dogodilo pa se onaj nakaradni tekst Zakona s amandmanima zastupnika SDP,Zukana Heleza,te nekih amandmana zastupnika SDA,usvojenim u oba doma Parlamenta FBiH nije prihvatio i na komisiji za usuglašavanje različitih tekstova i njihovih amandmana već potpuno novi amandmani,ostaje enigma za javnost i razvojačene Branitelje. Ali poradi napomene URB HVO-a ŽZH je već u nekoliko navrata dala svoje mišljenje i svoje stavove na ponuđeni nacrt zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji ,kao i na ponuđene amandmane usvojenim u oba doma Parlamenta,smatrajući kako je taj Zakon sa usvojenim amandmanima, nerealan, nemoguć, neprovediv i neobranjiv na sudu,te je u nekoliko navrata zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u FBiH,kao i svim parlamentarnim strankama u FBiH dostavila svoje prijedloge,primjedbe,sugestije i amandmane na ponuđeni zakon o pravima razvojačenih Branitelja,kao i na Zakon o udrugama od posebnog društvenog značaja koje smo poslali zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u FBiH u više navrata prije njihovog usvajanja u oba doma Parlamenta FBiH,kao i prije održavanja sjednice zajedničke komisije koja je radila na usuglašavanju različitih tekstova navedenog zakona,za što imamo materijalne dokaze koje ćemo ovim putem podijeliti s cjelokupnom javnošću.

DOKAZI:Priopćenje URB HVO-a na usvojeni zakon o pravima razvojačenih Branitelja i njegove

amandmane,te prijedlozi,primjedbe,sugestije i amandmani na ponuđene zakone,

Kako se predstavnici URB HVO-a ŽZH od svog osnutka,pa čak i prije kad su bili u sastavu UZB ŽZH bore(od 2013 godine)za dosljednu provedbu/implementaciju svih točaka Rezolucije Branitelja od koje nisu odstupili niti jednog milimetra,ovim putem molimo naše članove,sve razvojačene Branitelje i cjelokupnu javnost da na temelju svoje objektivne procjene sami zaključe da li i u kojemu dijelu usuglašeni tekst zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji usvojen na sjednici zajedničke komisije od 30.07.2018 godine ima ikakvih dodirnih točaka sa prijedlozima,primjedbama,sugestijama i amandmanima URB HVO-a ŽZH na ponuđeni zakon,te neka nakon toga svatko donese svoj sud o svim događanjima na relaciji URB HVO-a ŽZH,tzv“kamp heroja i šator istine“ čiji predstavnici i članovi su direktno ugrozili život Vladi Marušiću Predsjedniku URB HVO-a ŽZH u Sarajevu od 23.05.2018 godine a ni zbog čega. Konačno možda su mu ugrozili život kako on ne bi bio“zaslužan“za dosljednu provedbu svih točaka Rezolucije Branitelja za koju se bori zajedno sa nekolicinom svojih suradnika od 2013 godine već netko drugi,a pred Vama se nalaze baš oni prijedlozi,primjedbe,sugestije i amandmani koje je upravo on sa svojim suradnicima gradio kako bi Razvojačeni Branitelji iz obje vojne komponente dobili svoja zaslužena prava iz Domovinskog rata u BIH.

Sada dolazimo do usuglašenog teksta Zakona o pravima razvojačenih Branitelja usvojenog dana 30.07.2018 godine u Sarajevu. Kako je to uvijek do sada činila URB HVO-a ŽZH će biti objektivna i poštena i reći kako je usvojeni i usuglašeni tekst zakona o pravima razvojačenih Branitelja dobra staza i dobar trag po kojemu treba ići kako bi razvojačeni Branitelji iz cijele FBiH dobili svoja zaslužena prava iz Domovinskog rata. Ovaj usuglašeni tekst zakona je dobri dijelom prepisan od prijedloga,primjedbi,sugestija i amandmana URB HVO-a ŽZH na taj ponuđeni zakon u što će se svi moći uvjeriti kada usporede naše prijedloge,primjedbe,sugestije i amandmane na ponuđeni zakon s usuglašenim tekstom tog zakona,ali oni koji su prepisivali gradivo nisu do kraja umjeli prepisati sve ono što je predložila i tražila URB HVO-a u tom zakonu,pa smo stoga ovim putem dužni našim članovima,svim drugim Braniteljima i cjelokupnoj javnosti pojasniti neke odredbe tog zakona jer postoje određene nejasnoće u tom zakonu koje muče naše članove kao i sve druge zainteresirane za taj zakon.

       -U čl.2.točka 4.i 5.navedenog zakona se spominje borbeni i neborbeni sektor od kojih pojmova je URB HVO-a ŽZH odustala smatrajući kako su ti pojmovi preširoko postavljeni,te bi umjesto tih pojmova trebalo koristiti pojmove „borbene postrojbe odnosno borbene jedinice“,što je znatno uži pojam koji bi otklonio određene nejasnoće u svezi ostvarivanja prava onih Branitelja koji će tražiti pravo na braniteljski dodatak. To treba učiniti u što je moguće hitnijem roku,najkasnije do održavanja sjednica oba Doma Parlamenta FBiH.

        -U čl.23.stavak 2 treba izbaciti dio koji glasi:“osim tjelesnog obeštećenja za RVI“jer taj dio omogućava i RVI ostvarivanje prava na braniteljski dodatak,a URB HVO-a ŽZH kao i UZB/Borci BiH od svog osnutka ne priznaje pravo RVI na braniteljski dodatak,jer su oni već korisnici prava iz rata,osim priznavanja prava razlike braniteljskog dodatka do onog iznosa koji im pripada za RVI s procentom RVI od 20 do 50%,jer su njihova primanja  od 41,87 KM do kojih 100,00 KM.

       -U čl.24.točke 1,2,3,i 4 stoji kategorizacija braniteljskog dodatka protiv čaga se URB HVO-a ŽZH bori jer nikakva kategorizacija braniteljskog dodatka nije potrebita,već kategorizacija isključivo i jedino po borbenim jedinicama i borbenim postrojbama,te je potrebito ovaj član zakona drugačije formulirati na način kao što je:“vrste borbenih postrojbi,jedinica ili formacija,pa ih onda nabrojati postavljenim redoslijedom.

       -U čl.25(a)stav 1. treba ubaciti i sve one pripadnike oružanih postrojbi koje su bile angažirane u borbenim djelovanjima prije 08.04.1992 godine i na drugim područjima BiH a ne samo u navedenim:Ravno,Kupres i Posavsko ratište,jer je bilo borbenih djelovanja i u drugim dijelovima BiH,te svatko onaj tko dokaže takvo učešće ima mu se to vrijeme priznati u ratni staž,koji se potom veže za braniteljski dodatak.

      -U U čl.25(b)točka a)ne treba vezivati mjesece provedene na terenu u borbenim jedinicama sa minimalnom mirovinom u FBiH jer to stvara zabunu. Svaki mjesec proveden u borbenoj jedinici iznosi 6,00 KM,puta broj mjeseci,dok se puni iznos ratnog dodatka veže za minimalnu mirovinu u FBiH koja sada iznosi 337,00 KM,a mogu je dobiti samo oni Branitelji iz borbenih jedinica koji dokažu učešće u tim jedinicama i vremenskom periodu od 18.09.1991 do 23.12.1995 godine,uz uvjet da nemaju nikakvih stalnih mjesečnih novčanih primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu.

-U čl.26.stavak 1.ne treba stajati kako braniteljski dodatak mogu ostvariti samo državljani BiH,odnosno oni koji imaju prebivalište na teritoriju BiH,jer je to diskriminirajuća odredba,kad se zna da su u postrojbama HVO-a kao i u Armiji BiH učestvovali i strani državljani koji su jednako zaslužni kao i pripadnici Armije BiH i HVO-a za stvaranje suverene i neovisne BiH.

-U čl.26.stavak 2.je navedeno koje sve osobe ne mogu ostvariti pravo na braniteljski dodatak,pa se tako spominju osobe koje su bez odobrenja svoje komande napustile BiH duže od 30 dana,te osobe koje su se samoranile,ili sebi nanijele druge povrede,ili radnje je u principu dobar stavak ali je opće poznata činjenica kako će to biti teško dokazivo za takve osobe ,pa je potrebitije jasnije i preciznije formulirati ovaj stavak na način kojim će se odrediti tko će i na koji način utvrditi jesu li se navedene osobe ogriješile o ovaj članak zakona.

-U čl.27.(a)točka 3. Stoji kako dobitnici najvećih ratnih priznanja nemaju prava na braniteljski dodatak uz uvjet ako imaju osobni dohodak,mirovinu,osobnu invalidninu ili slično,dok bi u protivnom imali  pravo na braniteljski dodatak,a stav URB HVO-a je kako dobitnici odličja ni u kojem slučaju nemaju pravo na braniteljski dodatak jer već ostvaruju primanja iz rata po osnovu tih odličja,

-U čl.27.(a)točka 4.stoji kako braniteljski dodatak nemaju osobe koje su po osnovu uredbe o povoljnijem umirovljenju pripadnika pružanih snaga po zapovjednoj dužnosti dobile tu mirovinu ako imaju čin majora ili Generala,dok se nižim činovima koji su ostvarili tu mirovinu kao što su bojnici,satnici i sl.daje pravo na braniteljski dodatak,protiv čega se URB HVO-a ŽZH također bori,jer i jedni i drugi već imaju primanja iz rata.

-u čl.27.(a)točka 6.stoji kako RVI koji su poslije ranjavanja proglašeni nesposobnima za službu imaju pravo na braniteljski dodatak a stav URB HVO-a je kako takve osobe već ostvaruju pravo iz rata te nemaju pravo na braniteljski dodatak.

-U čl.27(b)točka 1.stoji kako djelomično ograničenje na braniteljski dodatak imaju RVI preko 70% invaliditeta kojima se braniteljski dodatak računa do trenutka nastupanja ranjavanja ili nastupanja najveće invalidnosti ili donošenja rješenja da j ta osoba onesposobljena za službu,a stav URB HVO-a je kako te osobe već ostvaruju pravo iz rata te nemaju pravo na braniteljski dodatak.

-U čl.27.(b)točka 2.gdje stoji kako RVI koji nisu nastradali na borbenom zadatku već kući na odmoru trebaju imati 50%od braniteljskog dodatka što u principu može stajati uz obvezatno utvrđivanje kojoj borbenoj postrojbi ili jedinici su pripadali,kako bi se izbjegle moguće manipulacije sa stvarnim brojem RVI,odnosno branitelja koji nisu vidjeli dana borbene linije a stradali su u nekom gradu u BiH kao civili i ovdje je važno biti na oprezu jer ovaj član zakona omogućava na desetinama tisuća civila dobivanje braniteljskog statusa,odnosno ostvarivanja prava na braniteljski dodatak a nikakve sveze s ratom i ratnim djelovanjima nemaju.

-U čl.27(b)točka 3.spominje branitelje koji su zaposleni,ili imaju obrt,ili privatnu firmu,ili obavljaju neku drugu djelatnost a mjesečna primanja su im ispod prosječnog osobnog dohotka u FBiH imaju pravo na 50%braniteljskog dodatka,do stjecaja uvjeta na redovnu mirovinu kada će oni steći uvjet za puni iznos braniteljskog dodatka,s čime se URB HVO-a ŽZH ne slaže jer se ona od svog osnutka pa čak dok je bila u sastavu UZB ŽZH zalaže za jednak novčani iznos braniteljskog dodatka i za uposlene i neuposlene Branitelje iz borbenog sektora.

-U čl.29.točka 4.koji predviđa funkcioniranje fonda za Branitelje umjesto trenutnih uposlenika federalnog ministarstva Branitelja treba stajati:Za funkcioniranje fonda će se formirati odbor od predstavnika razvojačenih Branitelja bez ikakvih stalnih mjesečnih novčanih primanja po osnovu sudjelovanja u ratu iz obje vojne komponente po principu:1:2,3 u odnosu Hrvata i Muslimana-Bošnjaka.

-U čl.29.točka 5.stoje načini kako ć se taj fond puniti,i gdje stoji kako će se dio sredstava u taj fond puniti i iz ušteda iz dodatnih prava županija,općina,od fonda MiO što je nerealno i neprovedivo,pa je samim time neobranjivo na sudu jer se ne mogu općinama,županijama,Federalnom zavodu MiO,poslodavcima,te Zavodu za zapošljavanje nametati obveze plaćanja u fond kada nitko od njih nije učestvovao u donošenju tog zakona.

-U čl.29.točka 6.stoji kako se dostignuti nivo izdvajanja financijskih sredstava iz budžeta FBiH i županija po osnovu osnovnih i dopunskih prava branitelja i članova njihovih obitelji  neće umanjivati u narednih 5/pet godina što je vrhunac podvale federalnog ministarstva Branitelja a upravi u tom grmu leži zec imajući u vidu kako 126 000 korisnika prava iz rata uživa godišnje preko 320 milijuna KM a barem pola od tih korisnika odnosno konzumenta prava je lažno. A URB HVO-a ŽZH upravo ukidanjem prava temeljem izrade jedinstvenog registra Branitelja želi ukinuti prava lažnim braniteljima,lažnim RVI,lažnim odlikovanima, lažnim zapovjednicima,Lažnim udovicama,lažnim zatočenima,lažnim silovanim ženama,kako bi se priskrbila potrebita novčana sredstva za razvojačene Branitelje bez ikakvih stalnih novčanih mjesečnih primanja u FBiH. Stoga ovaj članak u potpunosti treba ukinuti jer on onemogućava izradu jedinstvenog registra Branitelja kao i pravo na mjesečna primanja istinskim Braniteljima.

U čl.31.točka a)stoji kako braniteljski dodatak prestaje smrću korisnika prava i njegovog bračnog druga,a URB HVO-a ŽZH se bori za to da braniteljski dodatak nasljeđuju supružnici i djeca do završetka redovnog školovanja dok  njihova djeca ometena u psiho-fizičkom razvoju trebaju naslijediti braniteljski dodatak od svog roditelja,kao trajnu kategoriju,

-U čl.31.točla b)gdje stoji kako braniteljski dodatak prestaje odlaskom korisnika prava u inozemstvo duže od 90 dana treba u potpunosti ukinuti imajući u vidu kako je braniteljski dodatak trajna kategorija,te kako je po ustavu BiH zajamčena sloboda kretanja a ovim člankom se to onemogućava,

-U čl.31.točka c)stoji kako braniteljski dodatak prestaje ukoliko korisnik prava ili njegov bračni partner zasnuju radni odnos,ili ostvare pravo na mirovinu,prijave obrt,ili ostvare neka druga primanja gube pravo na braniteljski dodatak što je u kontradikciji odnosno koliziji s čl.27(b)točka 3 gdje stoji kako branitelji koji su uposleni ili imaju  obrt,ili ostvaruju neka druga primanja  imaju pravo na braniteljski dodatak u visini od 50%do ostvarivanja prava na mirovinu kada će im pripasti puni iznos braniteljskog dodatka.

-U čl.31.točka 4.stoji kako je korisnik prava dužan prvostupanjskom organu prijaviti odlazak iz BiH duži d 90 dana kako bi se njemu obustavio braniteljski dodatak sukladno prethodnom članku is stava b,što je protuustavno.

-Članak 31.točka 5 je također protuustavan te ga treba ukinuti u onim dijelovima koji se odnose na odlazak korisnika prava u inozemstvo,

-U čl.32.točka 2.stoji kako će se  iznos braniteljskog dodatka iz čl.27 ovog zakona umanjiti u skladu s koeficijentom ukoliko novčana sredstva u fondu ne budu dostatna,čime se jasno potvrđuje kako predlagač ovog zakona uopće nije siguran o broju korisnika te o ukupnom novčanom iznosu potrebitom za braniteljski dodatak što je paušalno i površno postupanje u jednom zakonu od kojeg razvojačeni Branitelji bez ikakvih stalnih mjesečnih primanja očekuju mnogo.

-U čl.55 Zakona stoji kako će federalno ministarstvo nakon uspostave jedinstvenog registra branitelja i korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite isto javno objaviti na web stranici federalnog ministarstva bRanitelja u roku od 60 dana s čime se URB HVO-a ŽZH apsolutno ne slaže imajući u vidu kako je RH isto uradila te objavila spisak Branitelja RH kojih je sada u vojnoj evidenciji 550 000 tisuća i praktično nitko stog spisak nije otpao,a sada je zabranjen i uvid u te spiskove čime se nije postiglo de facto i de iure ništa.

                                           Sada federalno ministarstvo po uzoru na registar Branitelja RH želi načiniti isto te objaviti spisak pripadnika oružanih snaga u FBiH kojih je sada 577 000 i iz kojeg spiska neće ispasti nitko jer su svi uredno evidentirani u grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze po općinama i gradovima,jer su ih u te spiskove uveli njihovi zapovjednici  krajem rata a dobar dio njih nije vidjelo rata niti ratnih strahota. URB HVO-a ŽZH želi upravo suprotno učiniti od federalnog ministarstva Branitelja. Ona želi da se izradi Zakon o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga i javno objavi spisak korisnika prava iz oblasti Braniteljsko-invalidske zaštite uz odvajanje borbenih postrojbi od neborbenih,i to po najnižim ustrojbenim jedinicama,vodovima,u kojima će se formirati komisije od 5 do 6 pripadnika tih vodova i na temelju službene vojne evidencije,VOB-a 8(knjiga ratnih postrojbi)te ostale vojne dokumentacije sačiniti vjerodostojni vojni spiskovi te samim time eliminirati na stotine tisuća „lažnjaka“ koji s ratom i ratnim strahotama nemaju nikakve sveze a imaju primanja iz rata.

                                          Kako bi se pravilno izradio zakon o jedinstvenom registru i javna objava korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite potrebito je samo preuzeti Pravilnik o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga federalnog ministarstva Branitelja od 12.kolovoza 2009 godine i uz male korekcije i modifikacije se može lako doći do Zakona o jedinstvenom registru Branitelja, najkasnije za mjesec dana u cijeloj FBiH. A kada s izradi taj zakon po inerciji će iz spiska korisnika prava ispasti barem polovica od 126 000 korisnika prava čime će se uštedjeti preko 200 milijuna KM potrebitih za razvojačene Branitelje iz borbenog sektora koji nemaju nikakva stalna mjesečna novčana primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu.

 

REZIME ZAKONA:

Ovaj usuglašeni tekst zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji može biti realna podloga za ostvarivanje prava razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji pobliže opisanih u njemu. Od ostalih prava koji se tiču zdravstvenog osiguranja,stambenog zbrinjavanja,zapošljavanja,te dobivanja pogodnosti pri priključenju na infrastrukturalne mreže sve je lijepo zamišljeno uz uvjet da se te odredbe dosljedno primjenjuju,ali imajući u vidu kako se nikakav zakon o osnovnim i dopunskim pravima Branitelja u FBiH do dana današnjeg nije dosljedno provodio sumnjamo i dalje u to.

Ipak ono što   razvojačene Branitelje bez ikakvih stalnih mjesečnih novčanih primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu interesira je ostvarivanje prava na Braniteljski dodatak,i sve u svezi jedinstvenog registra Branitelja,dok također dobar dio njih zanima i ukidanje udruga proisteklih iz Domovinskog rata u FBiH kojih je sada negdje oko 1 600.

1.Što se tiče braniteljskog dodatka neki su dijelovi lijepo zamišljeni ali je dobar dio njih nerealan,neprovediv i neobranjiv na sudu a odnose se na:

-Niti jednim svojim dijelom ovaj se usuglašeni tekst Zakona ne dotiče izrade jedinstvenog registra Branitelja kojim bi se točno odredila definicija Branitelja,iz borbenih postrojbi po vodovima kao najnižim ustrojbenim jedinicama ili formacijama,već se spominju brigade,korpusi,divizije što nikako nije dobar put. Predlagač zakona koristi termine poput uspostave ili javne objave jedinstvenog registra umjesto izrade što su dva potpuno dijametralno suprotna stava.

-U ovom zakonu predlagač traži zadržavanje dostignutog opsega osnovnih i dopunskih prava Branitelja i članova njihovih obitelji u narednih 5/pet godina čime se onemogućavaju istinski razvojačeni Branitelji u ostvarivanju svojih prava na braniteljski dodatak i izradu zakona o javnom registru i objavi korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite a upravo ukidanjem prava lažnim Braniteljima i lažnim korisnicima prava oni mogu ostvariti svoja prava i nikako drugačije,

-Nigdje se u ovom usuglašenom tekstu niti približno ne spominje broj korisnika prava na Braniteljski dodatak i potrebiti novčani iznos za taj dodatak što je osnovno ukoliko se želi da ovaj zakon bude provediv i obranjiv na sudu,i što je u zakonu ostala čista nepoznanica tako da se realno može dogoditi da ovaj zakon prođe a da ne bude novčanih sredstava za izvršenje,barem u onom dijelu koji ostaje nepoznat za razvojačene Branitelje,

-Iz razloga opisanih u prethodnim stavcima realno je za očekivati kako će pravo na braniteljski dodatak zatražiti i dobiti najmanje 200 000 tzv“branitelja“iz tzv“borbenog sektora“,a dobar dio Branitelja korisnika prava iz rata od njih 126 000 će također zatražiti i dobiti pravo na braniteljski dodatak,jer svi će oni donijeti uredna uvjerenja o pripadnosti borbenim postrojbama,iz grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze u općinama i gradovima što se do sada dogodili u nekoliko navrata i to:

-Kada se dijelila naknada za nezaposlene Branitelje s Zavoda za zapošljavanje prijavilo ih se preko

200 000 a veliki dio njih nije vidjelo niti omirisalo rata i ratne strahote,dok istinski Branitelji to nisu ostvarili zbog niza razloga,

-Kada je nedavno federalni Ministar Branitelja Salko Bukvarević objavio javni poziv za socijalnu pomoć najugroženijoj braniteljskoj populaciji prijavilo se tzv“branitelja“cca 22 000 od kojih je 17 000 dobilo tu pomoć,dok istinski Branitelji tu istu pomoć nisu niti primirisali.

-To će se sve dogoditi upravo iz razloga što se federalno ministarstvo Branitelja i vladajuće stranke u FBiH od kojih izdvajamo SDA a ne želi izraditi jedinstven registar Branitelja i javno objaviti spisak  korisnika prava iz oblasti Braniteljsko-invalidske zaštite,po najnižim ustrojbenim jedinicama po vodovima.

-Ne mogu se nametati obveze općinama,gradovima,županijama,federalnom zavodu MiO,Zavodu za zapošljavanje,poslodavcima,niti može proći zakon o igrama na sreću kojim stranka SDA želi nametnuti obveze kladionicama u BiH koje su većinski(95%)u rukama Hrvata,jer nitko od njih nije učestvovao u donošenju Zakona o pravima razvojačenih Branitelja te im se ne mogu protuustavno i protuzakonito nametati obveze po tom osnovu,

-Što se tiče Zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja URB HVO-a ŽZH je na taj zakon dostavila svoje prijedloge,primjedbe,sugestije i amandmane od kojih su neki i usvojeni,i gdje mi tražimo smanjenje udruga iz rata s broja 1 600 na njih 6 do 10 u cijeloj FBiH,a koje će se financirati iz članarina svog članstva,a nikako iz federalnog proračuna,tako da se i po tom osnovu može uštedjeti za braniteljski dodatak cca 18 milijuna KM na godišnjoj razini.

Sada poštovani članovi URB HVO-a ŽZH sami prosudite da li su predstavnici URB HVO-a ŽZH na čijem je čelu predsjednik Vlado Marušić  na bilo koji način iznevjerili ijednu od točaka Rezolucije Branitelja te bi time zaslužili biti lažno i bez ikakvih dokaza optuženi u javnosti,kao izdajnici imajući u vidu ovo pojašnjenje na usuglašeni tekst Zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji.

 

URB HVO-a ŽZH

URB HVO-a ŽZH

glasbrotnja.net

About glasbrotnja.net

Pročitajte i ovo

Komarica kaže da BiH namjerno drže u stanju kontroliranog kaosa

Na tiskovnoj konferenciji su govorili kardinal Vinko Puljić, predsjednik BK BiH, i mons. Franjo Komarica, …