Četvrtak , siječanj 21. 2021.
Naslovnica / Najnovije vijesti / vijesti / BiH / Izvješće sa sastanka međuresorne radne skupine za provedbu Rezolucije Branitelja u FBiH,održanog 16.03.2017 godine u Sarajevu

Izvješće sa sastanka međuresorne radne skupine za provedbu Rezolucije Branitelja u FBiH,održanog 16.03.2017 godine u Sarajevu

Dana 16.03.2017 godine u Parlamentu FBiH u Sarajevu s početkom u 14,00 sati održan je sastanak Međuresorne radne skupine za provedbu Rezolucije Branitelja u FBiH.

Sastanku su nazočili slijedeći članovi međuresorne radne skupine:

Ispred Savjeta/Vijeća Branitelja bili su prisutni svi članovi i to:

-Vlado Marušić,

-Esudin Džafić,

-Armin Plivčić,

Te njihovi stalni stručni suradnici Drago Grbavac i Salko Lužić.

Ispred Zastupničkog doma Parlamenta FBiH bio je prisutan:

-Ramiz Meša,SDA,

Dok sastanku nisu prisustvovali Jozo Bagarić ispred HDZ-a BiH,koji je već prije izjavio kako

ne može zbog prevelikih obveza biti član međuresorne radne skupine i  Šemsudin

Kavazović ispred SBB koji nije opravdao svoj izostanak.

Ispred Doma Naroda Parlamenta  FBiH nije se kao niti jednom do sada pojavio niti jedan od

članova međuresorne radne skupine određen od predstavnika tog doma i to:

-Ivo Tadić,HDZ BiH,

-Murat Kurtović,SBB,

-Sejo Bukva,SDA,

Sastanku je nazočila kao i uvijek do sada gđa Vesna Švancer dopredsjedateljica

Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

Ispred federalnih ministarstava prisustvovala su sva 4/četiri člana i to:

-General Ramiz Dreković ispred Federalnog ministarstva za pitanja Branitelja i Invalida

Domovinskog rata u BiH,

-Stjepan Buconjić,isred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,

-Edvin Granić ispred federalnog ministarstva financija,

-Alen Taletović,ispred federalnog ministarstva pravde,

 

 

Tema sastanka je bilo usuglašavanje prijedloga oko prihvaćanja izvještaja o radu međuresorne radne skupine za Provedbu/implementaciju Rezolucije Branitelja u FBiH koji izvještaj je sačinio Vlado Marušić ispred Savjeta/Vijeća Branitelja,predsjednik međuresorne radne skupine,a koji izvještaj će zajedno s Rezolucijom Branitelja u idućem tjednu biti predat u oba doma Parlamenta FBiH,Vladu FBiH,Federalno ministarstvo Branitelja,federalno ministarstvo rada i socijalne politike,federalno ministarstvo financija,i federalno ministarstvo pravde.

Izvještaj je u kratkim crtama obrazložio Vlado Marušić koji je taj izvještaj putem elektroničke pošte poslao svim članovima međuresorne radne skupine prije održavanja sastanka u Parlamentu FBiH i koji su već imali svoj stav o podnesenom izvještaju.

Nakon Vlade Marušića za riječ se javio gosp.Edvin Granić ispred federalnog ministarstva financija koji je rekao kako njegovo ministarstvo u cijelosti stoji ispred svojih ranijih stavova da će to ministarstvo prihvatiti samo realne mogućnosti koje uključuju sva financijska davanja u okviru tog ministarstva koja su kao takva prihvaćena,i od strane MMF i Vlade FBiH,te je rekao kako će to ministarstvo biti završna karika u prihvaćanju Rezolucije Branitelja i točaka te Rezolucije koji se tiču davanja iz federalnog ministarstva financija  s čime su se prisutni članovi međuresorne radne skupine i složili uz napomenu kako su svjesni da je to ministarstvo na zadnjem mjestu provedbe/implementacije  Rezolucije Branitelja.

General Ramiz Dreković se referirao na sastanak u Vladi FBiH od 25.02.2017 godine na kojemu su bili predstavnici Savjeta/Vijeća Branitelja,predstavnici svih udruga proisteklih iz Domovinskog rata u FBiH,federalni ministar Branitelj Salko Bukvarević sa savjetnicima,te predstavnici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH,na kojem sastanku su usvojeni određeni zaključci i na kojem sastanku su usuglašeni određeni stavovi,gdje mu je Vlado Marušić referirao i rekao kako određeni zaključci jesu usvojeni dok se oko nekih nisu usuglasili,a poglavito oko izrade ili objave registra pripadnika oružanih snaga u FBiH i objava spiska korisnika prava.

Dreković je te navode potvrdio napominjući kako i Savjet/Vijeće Branitelja i federalno ministarstvo Branitelja žele doći do istog cilja ali su staze kojim žele doći do istog cilja u ovom trenutku različite ali smo tu da se i oko tih staza dogovorimo napomenuo je.

Za riječ se javio i Drago Grbavac ispred Savjeta/Vijeća Branitelja tražeći od prisutnih da ponuđenu i razrađenu Rezoluciju Branitelja prihvate ili ne i da se kao takva uputi u oba Doma Parlamenta FBiH najkasnije do 31.03.2017 godine do kada su Branitelji bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu dali rok članovima radne skupine Savjeta/Vijeća Branitelja,jer ukoliko se to ne dogodi do tog datuma Branitelji uzimaju stvar u svoje ruke(njih 70 000).

Alen Taletović ispred federalnog ministarstva pravde je dao svoj osvrt na ponuđeni izvještaj koji je po njegovom mišljenju više u formi zapisnika ali je napomenuo kako on nije neki expert u oblasti braniteljske problematike ali kako je sa svoje strane činio sve da dadne svoj doprinos u razrađivanju Rezolucije Branitelja u onim dijelovima koji se tiču njegovog ministarstva,te je također napomenuo kako izvještaj o radu međuresorne radne skupine ne može i ne smije biti produkt nečijih osobnih želja već trenutak realnog i mogućeg.

Prisutnima je također rekao kako se o Rezoluciji Branitelja može odlučivati u Parlamentu FBiH pozivajući se na Poslovnik o radu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH koji to predviđa na čemu su mu se članovi radne skupine ispred Savjeta/Vijeća Branitelja zahvalili.

Esudin Džafić je također tražio da razrađena Rezolucija Branitelja uđe u Parlament FBiH na usvajanje najkasnije do 31.03.2017 godine jer nakon tog roka više ništa neće biti isto.

Za riječ su se javljali i Meša Ramiz ispred Zastupničkog doma Parlamenta FBiH,Armin Plivčić ispred Savjeta/Vijeća Branitelja koji su dali svoje viđenje podnesenog izvještaja o radu međuresorne radne skupine,gdje je Armin Plivčić predložio da Rezolucija Branitelja razrađena po njenim točkama uđe u oba Doma Parlamenta FBiH  u idućem tjednu dok se podneseni izvještaj o radu međuresorne radne skupine treba dostaviti na znanje predsjedatelju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Edinu Mušiću,te Predsjedateljici Doma Naroda gđi Lidiji Brdari,uz napomenu kako će Savjet/Vijeće Branitelja uz suglasnost svih članova međuresorne radne skupine u posebnom pismenom obliku izraziti svoje nezadovoljstvo ignoriranjem predstavnika Doma Naroda FBiH koji su odredili svoja 3/tri člana u međuresornu radnu skupinu a nikada se ni na jednom sastanku međuresorne radne skupine nisu pojavili.

Isto članovi međuresorne radne skupine izražavaju svoje nezadovoljstvo indolentnim ponašanjem pojedinih članova međuresorne radne skupine koji nisu dolazili na sastanke te skupine,dok su neki svojevoljno poput Joze Bagarića napustili međuresornu radnu skupinu a da sa svoje strane nisu odredili drugog člana te skupine što je nedopustivo jer ti predstavnici predstavljaju političku opciju koja participira u vlasti u FBiH.

Za riječ se javila i gđa Vesna Švancer dopredsjedateljica Zastupničkog Doma Parlamenta FBiH koja je rekla kako je Rezolucija Branitelja Zakonita,pravedna,provediva i poslovnički ispravna jer je tako određeno n sastanku u Parlamentu FBiH dana 01.08.2016 godine te kao takva može ući u Parlament FBiH i  o njenoj sudbini će odlučiti predstavnici Zastupničkog i Doma naroda.

Savjet/Vijeće Branitelja se zahvalio prisutnim članovima međuresorne radne skupine ne izdvajajući posebno nikoga jer su isti pokazali veliki senzibilitet u pravednom rješavanju problematike demobiliziranih Branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu izražavajući nadu kako će Rezolucija Branitelja najkasnije do 31.03.2017 godine biti na dnevnom redu kao prva točka u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH i koja će biti usvojena.

Na kraju sastanka koji je bio ujedno i zadnji sastanak ove međuresorne radne skupine dogovoreno je slijedeće:

        -Savjet/Vijeće Branitelja će u idućem tjednu najkasnije do utorka 21.03.2017 godine u oba

          Doma Parlamenta FBiH,Vladu FBiH i 4/četiri federalna ministarstva(Branitelja,rada i socijalne

          politike,financija i pravde) predati slijedeće dokumente:

        -Rezoluciju Branitelja,

        -Razrađenu Rezoluciju Branitelja po njenim točkama od 1-7,

        -Izvještaj o radu međuresorne radne skupne će biti predat k znanju predsjedatelju

        Zastupničkog Doma Edinu Mušiću i predsjedateljici Doma Naroda gđi Lidiji Bradari i premjeru

        Vlade FBiH Fadilu Novaliću,

           -Prijedlog zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga u FBiH(uz razdvajanje

             borbenog od neborbenog sektora) i objava korisnika prava iz oblasti Braniteljsko invalidske

             zaštite,

          -Prijedlog posebnog zakona lex specialis o pravu Branitelja na Braniteljski dodatak,

         -Amandmane,prijedloge i sugestije na Nacrt zakona o udrugama od posebnog društvenog

          Značaja.

Na kraju završni osvrt na izvještaj o radu međursorne radne skupine:

Međuresorna radna skupina je na inicijativu predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamenta FBiH formirana kako bi do najsitnijih detalja razradila ponuđenu Rezoluciju Branitelj što se u konačnici i ostvarilo. Članovi međuresorne radne skupine su svojim nesebičnim zalaganjem u tome i uspjeli,jer članovi Savjeta/Vijeća Branitelja su od samog početka rada te skupine imali svoje jasne i određene ciljeve koje nisu mijenjali niti u jednom detalju Rezolucije a drugi članovi međuresorne radne skupine su im u tome pomagali.

Rezolucija Branitelja je bila njihova osnova od koje nisu odstupili niti jednog milimetra i koju su konačno razradili do u detalje jer su za svaku bitnu točku imali unaprijed predviđena zakonska rješenja,te realne financijske mogućnosti koje će doći na naplatu.

Rezolucija Branitelja kao razrađen dokument sa pratećim zakonskim prijedlozima će biti predana u oba Doma Parlamenta FBiH,Vladu FBiH i njena 4/ministarstva najkasnije do utorka 21.03.2017 godine i gdje će biti uvrštena u dnevni red Parlamenta FBiH kao prva točka  na idućem zasjedanju Zastupničkog doma Parlamenta najkasnije do 31.03.2017 godine.

Stoga poštovani Branitelji pozorno pratite i bdijte nad zasjedanjem zastupničkog Doma Parlamenta na kojem će biti zatraženo da prisustvuju i članovi Savjeta/Vijeća Branitelja koji će ovlastiti svog predstavnika da u tom domu pojasni zastupnicima Rezoluciju Branitelja i koja će biti usvojena jer je:Zakonita,pravedna,provediva i poslovnički ispravna i nikakvo drugo rješenje demobilizirani Branitelji bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu neće i ne mogu prihvatiti jer im nitko nikada ispred zakonodavne ili izvršne vlasti u FBiH nije ponudio niti jedan valjan razloga koji tvrdi drugačije.

Nakon njenog usvajanja u oba Doma Savjet/Vijeće Branitelja će zatražiti od ovlaštenih izvršnih vlasti u FBiH(4/četiri ministarstva)da se po hitnom i skraćenom postupku pristupi izradi zakonskih rješenja u kojima će učestvovati i predstavnici Savjeta/Vijeća Branitelja sukladno Rezoluciji Branitelja gdje će demobilizirani Branitelji bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu konačno dobiti svoja zaslužena i stečena prava Branitelja.

Zajedno do pobjede Branitelji!

 

Vlado Marušić ispred Savjeta/Vijeća Branitelja

glasbrotnja.net

About glasUrednik

Pročitajte i ovo

Sindikati zdravstva u štrajku, Vlada poziva na pregovore, ostali osnivači SKB-a šute, a pacijenti čekaju na liječenje

Vlada poštuje zdravstvene djelatnike i cijeni njihovu ulogu, te je neupitno potrebno čim prije usuglasiti …