Utorak , siječanj 26. 2021.
Naslovnica / Najnovije vijesti / Kultura / Mile Prpa: Libreto za duhovnu operu – A R M A G E D O N

Mile Prpa: Libreto za duhovnu operu – A R M A G E D O N

NAPOMENA:

Riječ “Armagedon”je (staro)hebrejska riječ,  prijevodom

na hrvatski jezik dobiva se  riječ – Međugorje.

(Armagedon je mjesto između dva brda gdje se

prema biblijskom Otkrivenju ili Apokalipsi, Sv. Ivana apostola

ima dogoditi konačna bitka između Krista i Sotone.)

Pobjeda Krista bit će veličanstvena, astralna,

što će do temelja izmijeniti cijeli svijet.

 

         

        ZBOR GREŠNIH DUŠA

KNEZ TAME

U gnjevu duha, zlu ljepote

u nama se hiri, bori

da ugasne dar dobrote,

svijeća ova da ne gori.

 Žižak više da ne sjaje,

 tu snagu Knez tame daje.

Kad luč dobrote trne, zgasne,

žižak mraka tad se stvori.

Mržnja, tlapnja dušu sasne,

opet jedna svijeća gori.

 Da taj plam duže traje,

 tu snagu Knez tame daje.

Kad te luči tmine gore,

sve je spremno da se ruši, tare.

Što stoljeća grade, treni da razore,

sve u ime one čiste duše stare.

 Da taj razor tužno sjaje,

  tu mu snagu  Knez tame daje.

Kad ti mraci sve to zgaze,

okome se sad na one,

na te duše što se sraze

u Kneževe crne lampione.

 A te lampe sad ne sjaju,

 tu snagu Knezu tame daju.

                                          

 

  Legije sotonista

 

     S Istoka, gle, umjesto zore,

valjaju se oblaci, olovne  tmine.

Paklene sile mrakom zbore,

Svuda Križ gaze i zlo čine.

                           Legije Iz  Pakla svud se slile.

da pogaze duše što se skrile.

Izmeđ Krista i oltara zbile,

gdje ih Božje ruke zakrilile.

 

Protiv Krista sila zla,  sva se diže.

Rijeke mržnje, gnjeva, zloće i laži.

               S mrtvih tjelesa Sotona  krv liže,

                  Iz Pakla otrov, sad ga snaži.

                          Na Zemlju stigle grešne duše

                            i duhovi zli u legije se kupe

                           Otac laži u četiri trublje puše,

                           jahači apokalipse sve da ruše.

   Sad demoni pušteni iz pakla

     da predvode legije sotonista.

 Mržnju na Boga srca im takla

  krvavim bijesom – sve na Krista

                        Zlih duhova, legije sve taru, gaze,

                           po svem svijetu ljudstvo guše.

         Vrata Pakla škripeći se širom otvaraju

                                     za klonule, Kristu, otete duše.

Zbor zlih duhova 

Kad čujete rik vulkana,

kako rigaju oganj i dim,

kad zaječi strava toga dana

 propanj valova i brodovlja s  njim,

 Kad osjetite ružu otrovnih plinova,

gromoglasnu jeku do nebesa,

smrt, kosit će vam živote sinova

svud će im ležat gomila tjelesa.

Juriš, juriš na križ, na križ, na Krista

da ga se raspne i sto puta,

 na križ, lice Oca tame da zablista.

sjajem sunca i zlata čista.

Kad zadrhte mora i oceani,

kad ljudi počnu bježat’, ni sami ne znajući kamo,

kad začuje se lavež, cika i rika životinja

tada bit će nečovjek do nečovjeka,

nebrat do nebrata.

Do neba će se dizdat’  vatrene gljive,

pred sobom će spržiti gradove, pa i one najveće,

a radijacija će ubijati sve što je živo

Sunce će  se zamračiti,

Zemljom će svud vladati zlo.

Na njoj će biti mrak, bez  dana i noći,

neće biti jutra ni zore.

to će biti naše zlodjelo

Protiv Krista! Protiv Krista!

naša srca mržnje tako zbore

Tama smrti prekrit sve će

nema spasa  ni bogatu, ni siromahu

ni znanalcu ni političaru,

ni mladu ni staru.

Svi će biti progutani, usisat će ih naš pakleni ponor

što smo  ga  pripravili, za ljude i njihovih duša pomor

svojim nedjelima.

To će biti djelo, pobjede našeg Oca Sotone

Pobjede nad Kristom, nad svim ljudskim,

 a posebno kršćanskim dušama

Zar se ne bliži kraj vašem planetu,

zar se još ne možeš osvijestiti čovječe,

da svijet ne pripada Kristu, već  Sotoni.

Crkveno Zvono samo što nije utišalo.

na sva zvona zadnji zvon, a tada će za sve biti prekasno

jer će sve duše već biti u paklu, u mojoj vlasti, u mojoj paklenoj vlasti

Jer Ja sam Bog grešnika, preuzvišeni Sotona, Lucifer,

dajem svjetlost nad svjetlošću vašeg Boga

i nudim ga onom tko mi preda svoju dušu.

Sa Životom smrt se sasta

i čudesna borba nasta:

Vođa živih pade tada

I živ živcat opet vlada.

(usk.himen)

Zvjezdani Krist

Neka čuju svi puci svijeta!

Krist je živ, u nama živi Krist!

Sad uskrsnuo, uskrsnuo –

ko zvijezde sjaj, ko Sunce čist.

Neka zadrhte naša srca,

nek’ trepere kao šumom list.

Jer Krist je div, astralni div –

kao zlatna zora, srcem živ.

Uskrsnuće – ječi smrti krik.

Cijelom svijetu divan glas.

Nebesima kroči Njegov lik!

Predan na muku, za naš spas!.

Sad Nebo cvjeta oblacima

Zemljom miris ruža, zelen list!

Krist uskrsnuo, uskrsnuo

ko zvijezde sjaj, ko Sunce čist.

Cvjetajte crkve, cvjetajte oltari

Slava, slava Bogu

gloria, gloria!

Sve što je mlado, pa i vi stari

snagom istom, mi vođeni Kristom

Idemo u boj, idemo u boj.

Nedajmo se narodi svijeta, jer

Krist progovara

        Ja sam put, istina i život!

 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum!

Dominus tecum! Dominus tecum! Sad nam zbori:

–“ Ne boj se malo stado. Ocu Nebeskom se svidjelo dati vam

kraljevstvo mog Bezgrješnog Srca.

– Ne boj se malo stado. Vaša nebeska Majka udijelila vam je dar da se

okupite sa svih strana u Njezinu pobjedničku četu.”

SMRTNA BORBA SVJETOVA

“Došao je čas odlučujuće bitke.

Sotona je već došao do vrhunca svoje moći i sada, također i u Crkvi,

dovršit će (svoje djelo), koliko mu je Gospodin dopustio.

– Ne boj se malo stado.

Budite moja mala djeca, koju sam okupila sa

svih strana svijeta,

za veliku bitku između Boga i Sotone, između sila

dobra i sila zla.

Gospodin će pobijediti preko Mene,

svoje male Sluškinje. Ja ću

pobijediti pomoću vas, moja mala djeco.

Ja sam sama označila čas

njihova poraza.”

Sa Životom smrt se sasta

i čudesna borba nasta:

Vođa živih pade tada

I živ živcat opet vlada.

(usk.himen)

 KRIK

I krik, i krik opet, i krik potom

i tri puta krik smrti pred životom!

i od jeke toga krika, širila se potom

 želja za životom!

Majko božja pobjednice

pod nogama zgažen zmaj.

Naprijed k nama nek nam blista

rajskim sjajem tvoje lice, u ogledalu Krista!

u duhu Krista voljenoga.

Zgažen je, zgažen pakleni zmaj

Zato braćo svi u raj, svi u raj

da za uvijek nesta zlo!

Da nam navijek cvjeta divan cvijet, zelen list,

da zavlada svijetom Krist.

Neka ječe anđeoske trube  nebesima

da ožive mrtve duše u tjelesima.

iz Kristovih rana širi se svjetlost,

astralni sjaj neba i zemlje,

nek probudi sve što drijemlje

božanska svjetlost Kristovih rana.

Da bi bila vječnost!

Da bi bila navijeke nazočna!

Ispred Krista

Ispred Krista

svjetlost blista!

Svud se tama

pred njom slama,

I bez glasa

zelen klasjem

zatalasa –

zatalasa.

Rodi Djeva

srca zlata

malog Krista

ko biser čista.

Ljubav neba

sad svima data.

I bez glasa

naša srca zatalasa,

zatalasa.

 

HIMAN KRISTU POBJEDNIKU

Neka šume blagi vjetri

maestrali –

Kristu kroz vjekove!

Nek se pjene, nek se ziblju

morski vali –

Kristu kroz vjekove!

Neka rude, neka sviću

bijele zore –

Kristu kroz vjekove!

Sjajna duga nebo krasi,

srca zbore –

Kristu kroz vjekove!

Svaka duša tajnu čuva

da je preda –

Kristu kroz vjekove.

Jer Krist je pobjednik,

Krist je pobjednik!

Zgažen je Sotona zauvijek, s njegovom smrću

 pokopano je i svako zlo.

Svjetlo Krista razbija mrak

Zablistat će

 Kristove rane, kad sunce grane, kad luč plane.

Znajte narodi svijeta da je tada

 Krist postao pobjednik.  Oslobođene su vaše duše!

Krist je pobijedio zlo za vječnost

pa se šire svjetlosne zrake slave nebesima.

beskraj prostorima – slave Krista Pobjednika.

 Zaplakaše svi  narodi svijeta,

 potocima potekoše im suze radosnice

ko biserje i kristali

jer posvud zgažen je mrak,

a  svjetlost, kud pogledaš kristali se

u čisti zrak

 Zemlja će postati  Otok svetosti u Svemiru,kad zavlada dobro,

kad se ubije zlo, kad umre mrak kad sve bude čisto

i ništa više neće biti isto.

Zablistat će vizurama Kristove rane

To je dar neba, pjevajte mu pjesnici,

svirajte mu anđeoske trube,

harfe i violine neka ječe nebeskim beskrajima.

Taj otok će biti ponajljepši cvijet,

s mirisima, s divot laticama,

Sad Kristova snaga bit će svima draga

Krista pobjednika

krista pobjednika,

Ljudske rase bit će kao urod klasa,

Kristove rane

brod su spasa.

Brod su spasa!

Corona Christi

Corona Christi nadvladala je  sve dijamantno-zlatne krune

careva i kraljeva pod kojima su u svom grabežu, kroz povijest, prolivali

potoke nevine ljudske krvi.

Ne bojte se narodi svijeta, jer

šaka  trnja  na Kristovoj glavi

čuda pravi, čuda tvori, kroz te rane nebo zbori,

ne da smrti da sve pomori, da sve pomori,

niti vatri da sve izgori, da sve izgori!

Nebesima nek se ori, nek  zaječi.

iz zlatnog grla, snažan  glas, kao nada, kao spas.

Svuda, svuda da se čuje

kroz naša srca da zatreperi

Kristov glas! Kristov glas.

Svjetlost sam što vas obasjava,

jer

                   JA SAM PUT ISTINA I ŽIVOT!

 

DIN  DON!  DIN  DON!  DIN DON!

DIN  DON!  DIN DON!

DIN DON!

AVE, AVE MARIA!

 

Ω

Mile Prpa

glasbrotnja.net

About glasbrotnja.net

Pročitajte i ovo

Mladen Pavković: Druge godine pobjeđuje „Slavica“!

Evo još jedne zanimljive ankete. Naime, hrvatski kritičari svake godine biraju „najbolji hrvatski film svih …