Utorak , siječanj 15. 2019.
Naslovnica / Najnovije vijesti / vijesti / BiH / Obiteljska mirovina po novom Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju!

Obiteljska mirovina po novom Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju!

MOSTAR – Tko ima pravo na obiteljsku mirovinu?

Pravo na obiteljsku mirovinu imaju članovi obitelji umrlog osiguranika, koji je na dan smrt ispunjavao uvjete za starosnu ili invalidsku mirovinu i članovi obitelji umrlog korisnika starosne i invalidske mirovine.

Članovi obitelji su:
– bračni supružnik – udovica ili udovac,
-razvedeni bračni supružnik, ako mu je pravomoćnom presudom dosuđeno pravo izdržavanja,
-dijete rođeno u braku ili van braka, te usvojeno dijete,
-pastorak ukoliko ga je umrli osiguranik odnosno korisnik mirovine izdržavao,
-dijete-unuče bez oba roditelja ukoliko ga je umrli osiguranik ili korisnik mirovine izdržavao.

Uvjeti za obiteljsku mirovinu!

Treba naglasiti da su tzv. opisni dijelovi uvjeta istovjetni i za udovicu i za udovca, ali su godine života i godine staža, različite, tako da je razlika više 10 godina za muškarce u odnosu na žene što će se istaći u tekstu koji slijedi.

Udovica ima pravo na obiteljsku mirovinu, ako je na dan smrti supruga navršila 50 godina života – za udovca na dan smrti supruge 60 godina života.

Ako je na dan smrti supruga bila potpuno nesposobna za privređivanje, odnosno, ako je takva nesposobnost nastala u roku od jedne godine od dana smrti supruga – isto važi i za udovca kome je umrla supruga.

Ako je poslije smrti supruga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a ona obavlja roditeljske dužnosti prema djeci – isto važi i za udovca poslije smrti supruge.

Uz ovdje navedene uvjete slijede sljedeća prava:

– Udovica kojoj je pravo na obiteljsku mirovinu ostvareno prije navršenih 50 godina života – za udovca 60, ali poslije 45 godine života – za udovca 55, može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 50 godina života – za udovca 60.

– Udovica koja nije ostvarila pravo na obiteljsku mirovinu i ako je ispunjavala uvjete, može ostvariti prava na obiteljsku mirovinu i nakon prestanka prava na obiteljsku mirovinu djece, pod posebnim uvjetima iz Zakona – isto važi i za udovca.

– Udovica koja u tijeku korištenja prava na obiteljsku mirovinu, postane potpuno nesposobna za privređivanje, zadržava prava na obiteljsku mirovinu, dok postoji ta nesposobnost – to važi i za udovca.

– Udovica koja u tijeku korištenja prava navrši 50 godina života zadržava pravao na obiteljsku mirovinu – za udovca 65 godina.

– Udovica koja do smrti supruga nije navršila 50 godina života – za udovca 60 godina, ali je imala navršenih 45 godina života – za udovca 55, ima pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 50 godina života – za udovca 60.

– Udovica koja do smrti supruga ili do prestanka prava na obiteljsku mirovinu navršila 45 godina žovota – za udovca 55, ima pravo na obiteljsku mirovinu prije navršenih 50 godina života, za udovca 60, ako postane potpuno nesposobna za privređivanje.

– Važi samo za udovicu-ženu: Udovica ima pravo obiteljsku mirovinu i kada dijete osiguranika odnosno korisnika mirovine, je rođeno 30 dana nakon smrti osiguranika, ili korisnika mirovine.

Izuzetak za obadvije kategorije za udovicu šehida, odnosno poginulog branitelja – udovca šehida – žene, odnosno pravobraniteljice, imaju pravo na obiteljsku mirovinu kada žena navrši 50 godina života – muškarac kada navrši 60 godina života.

-Postotci obiteljskih mirovina:

Postotci obiteljske mirovine ovise od broja članova obitelji:
Postotak ovisi od mirovine koja se određuje:
-za jednog člana 70%
-za dva člana 80%
-za tri člana 90%
-za četiri i više članova 100%

Dijete, odnosno djeca bez oba roditelja imaju pravo na obiteljsku mirovinu u punom iznosu koji bi pripadao osiguraniku, odnosno korisniku mirovine, ukoliko ispunjava uvjete propisane Zakonom, što bi se posebno obradilo.

Dijelenje obiteljske mirovine!

Ako pravo na obiteljsku mirovinu imaju supružnik umrlog osiguranika odnosno korisnika mirovine i razvedeni supružnik kome je pravomoćno utvrđeno pravo na izdržavanje, obiteljska mirovina određuje se u visini za jednog člana obitelji i dijeli se na jednake dijelove, dakle svakom po jedna polovina.

Pravo razvedenog supružnika!

Pravo na obiteljsku mirovinu ima i supružnik iz razvedenog braka, ako mu je pravomoćnom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje, ukoliko ispunjava uvjete propisane Zakonom.

Autor: Dnevno.ba
glasbrotnja.net

About glasUrednik

Pročitajte i ovo

Mladen Pavković: Većina braniteljskih udruga jedva preživljava, nemaju ni za vijence

U svim krajevima Republike Hrvatske osnovano je na stotine Udruga proizašlih iz Domovinskog rata, tako …