Utorak , kolovoz 20. 2019.
Naslovnica / Najnovije vijesti / Društvo / Vlado Marušić: Viktor Orban – anđeo čuvar kršćanske Europe

Vlado Marušić: Viktor Orban – anđeo čuvar kršćanske Europe

Na godišnjem obraćanju naciji prije par dana mađarski premijer Viktor Orban osim što je pohvalio rad svoje vlade, izrekao je i nekoliko konstatacija „urbi et orbi“a koje su od početka njegova mandata poznate gradu i svijetu,no nije ih zgorega ponoviti.

1.Rekao je kako će se njegova Vlada i dalje boriti za održavanje povećanja izvanrednog gospodarskog rasta Mađarske od 2% iznad prosjeka EU,

2.Rekao je kako su politika i gospodarstvo usko povezani,

3.Najavio je niz povlastica obiteljima kako bi se potaknuo demografski rast,od kojih je najvažnija kako će svaka žena mlađa od 40 godina koja sklopi brak moći će dobiti zajam od 36 000 eura, gdje će joj nakon rođenja drugog djeteta biti oproštena 1/3 zajma,dok će joj nakon rođenja trećeg djeteta biti oprošten cijeli zajam,

4.Rekao je kako je u Mađarskoj broj sklopljenih brakova u porastu,dok je smanjena smrtnost dojenčadi,a zaposlenost je s procenta od 55% povećana na 70%,

Orban također nije zaboravio kritizirati mađarski oporbu i europske birokrate koji zagovaraju migracije te je rekao:

1.Sve manje djece se rađa u Europi,pa je taj broj potrebito nadomjestiti „uvoznom“ s istoka,čime će tada brojevi biti u redu,no,Mađarska ne želi brojeve,ona želi mađarsku djecu,

2.Mađarski oporbu je nazvao „šakom pro migrantskih političara koje na respiratoru održava Američki filantrop mađarskog podrijetla George Soros,

3.Briselske demokrate je nazvao „utvrdom novog internacionalizma“a migracije su njihov“instrument internacionalizma“.

4.U zemljama u koje dolaze migranti pojavljuje se kršćansko-muslimanski svijet a smanjuje se postotak kršćana.

Vraćajući se na intervju  mađarskog premjera Orbana  pred Božić 2017 godine,koji je dao za mađarski list Magyar Idok u kojemu je pozvao mađarski i kršćanski narod Europe na povijesnu bitku za obranu kršćanske Europe,što je jedan od najveličanstvenijih govora nekog svjetskog političara 21 stoljeća,pa čak i 20 stoljeća,u kojemu je rekao slijedeće:“Kristova zapovijed voli bližnjega svoga kao sebe,znači  i obvezati se i čuvati sve što jesmo“.Između ostaloga je rekao kako će Europa biti kršćanska ili je neće biti. Kada se promotre Orbanove riječi i riječi  pape Franje koji je više puta pozivao na ljubav prema bližnjemu,a poglavito prema izbjeglicama koji su u potrebi, naoko one imaju isto izvorište,no posljedice im nikako nisu iste. I Orban i papa Franjo pozivaju na empatiju , senzibilitet,te ljubav prema bližnjemu,prema svima onima koji su u nevoljama,gdje Orban sve svoje ljudske i državničke resurse koje posjeduje usmjerava u zaštitu svog mađarskog naroda a podredno tome i zaštite svih kršćana Europe i to ne krije,dok papa Franjo naprotiv zagovara primitak svih izbjeglih koji traže utočište u Europi i svijetu.

Naoko bi se reklo kako je mađarski premjer Orban uskogrudan dok je papa Franjo širokogrudan što mu nalaže i samo njegovo poslanje,no da li je baš tako?Kako bi se racionalnije mogla sagledati oba gledišta potrebito je reći kako je Sveti papa Ivan Pavao II imao predskazanje prije svoje smrti kako će se završna borba za kršćanski Europu voditi između najezde muslimana s istoka i domicilnih kršćana Europe,gdje je pozvao kršćanski narod Europe da se vrati svom izvorištu Isusu Kristu,tradicionalnoj zaštiti obitelji koja je izvorište života,inače će kršćanska Europa nestati. Praktično isto predskazanje je imao i Indijski karizmatik James Manjackal koji je također pozvao kršćane iz Europe za povratak Isusu Kristu jer im se najezdom muslimana u Europu ne piše dobro ukoliko se ne obrate.

Razmišljajući o tim predskazanjima dvojica velikih ljudi katoličke crkve,jednog Sveca i jednog od najvećih karizmatika današnjice,koja su u suštini kompatibilna s mjerama“opreza“i svim drugim mjerama koje poduzima Viktor Orban,postavlja se logično pitanje na kakvom je onda putu papa Franjo,koji zagovara primitak svih izbjeglica u EU i zemlje trećeg svijeta?Promatrajući one jadne,izbjeglice iz Azije,Afrike i bliskog istoka koji se  na sve moguće načine pokušavaju dočepati zemalja EU,od kojih je tisuće zaustavljeno u pokušaju,na sredozemnom moru,ili je negdje usput promrzlo,ili od nečeg drugog izgubilo život,dok oni koji dođu do tzv.“hot spotova“u Grčkoj i Turskoj,na sve moguće načine preko ilegalnih prelazaka granica u zemlje EU daju znatna novčana sredstva švercerima ljudi,kako bi se dočepali te spasonosne obale označene kao EU,Kanada,SAD i sl.

Postavlja se pitanje što te stotine tisuća izbjeglica,podredno nekoliko desetina milijuna migranata tako magično privlači u zemlje EU i dalje?Da li su EU zemlje obećane zemlje,raj na zemlji  za te migrante ili je u pitanju nešto drugo?Imajući u vidu kako je iz RH i BiH u zemlje EU u potrazi za boljim i smislenijim životom otišlo nekoliko stotina tisuća državljana tih zemalja,mahom mladih ljudi,čini se opravdanim dolazak i nekoliko milijuna izbjeglica iz azijskih,arapskih i afričkih zemalja u Europu kojima je kudikamo teže zbog ratnih strahota koje su ih potjerale,i ugroze života njih i njihovih obitelji. No,da li je to odista u većini slučajeva tako?Promatrajući one desetine tisuća izbjeglica koje zajedno sa svojim obiteljima ili solo pohode RH i BiH,koje su njima označene tek kao tranzicijski put za dalje,da se primijetiti kako je velika većina tih izbjeglica relativno mlada,obučena po najnovijoj  modi,dok svi u rukama drže najmodernije mobitele. Isto tako mnogi svjedoci su vidjeli kako velika većina tih mladih ljudi pohode bankomate na kojima dižu gotovinu,a kreditne kartice su izdane od strane UNHCR i sl.S obzirom kako ti migranti sa sobom u EU donose vjerske,tradicijske i kulturne običaje koji su u potpunoj suprotnosti s duhom kršćanske Europe potrebito je podrobno razmotriti sve aspekte tolikog priljeva migranata u Europu,osvrćući se na govor Vitora Orbana i izjave pape Franje,te pro migrantski nastrojene mađarske oporbe ali i briselskih demokrata.

Koji su konačno motivi   onih koji zagovaraju  dolazak migranata, a koji su motivi protivnika tih dolazaka?Prije konačnog odgovora potrebito je identificirati motive  pape Franje kao i svih onih koji zagovaraju njihov dolazak,kao i identificirati motive glavnih protivnika njihovih dolazaka. Opće je poznata činjenica kako tzv“ briselski demokrati“čiji su predvodnici Angela Merkel i Emmanuele Macron,uz pomoć čelnika vodećih država EU osim nekih okupljenih oko mađarskog premjera Orbana zagovaraju dolazak,dajući milijarde EU pomoći državama koje ih primaju,te im omogućavaju kako oni kažu“kontrolirani“odlazak u zemlje EU što je blagoslovljeno IK(istanbulskom konvencijom)koja je dočekana na nož od svih protivnika dolazaka migranata,potrebito je ući u srž te problematike,a to se neće moći kvalitetno učiniti dok se ne uđe u srž riječi Viktora Orbana koje je izrekao prije par dana obraćajući se naciji. On je naime rekao kako u EU pa i u Mađarskoj postoje snage koje žele otvorena društva,odnosno svijet bez nacija. Rekao je također kako se rađa sve manje djece u Europi,te je potrebito taj broj nadomjestiti brojevima s istoka,gdje uopće nije važno koje je tko nacije,vjere,spola. Bitan je samo broj koji će nadopuniti prazninu nastalu katastrofalnim demografskim rastom u EU jer je sve manje sklopljenih brakova,legaliziraju se isto spolne zajednice, sve je više abortusa,rastava brakova,legalizacije eutanazije,što neminovno dovodi do smanjenja živorođenih,a kako bi  ti odnarođeni izrodi društva koji imaju moć,novac,pozicije i dalje imali sve to potrebita im je radna snaga koje kronično nedostaje pa ju je potrebito uvesti. Jednim potezom imaš i pučanstvo ali  jeftinu radnu snagu,gdje je pri tome uopće nebitno što se uspostavlja neka nova nacija,mix kršćana-muslimana,gdje kršćani nestaju pod najezdom tih migranata jer im  njihova tradicija,vjera i kultura nalaže rađanje djece,dok je toga sve manje u kršćanskoj EU. Tendencijom dolaska tolikog broja migranata iz korijena se mijenja kršćanska slika EU,dok joj tkivo biva opasno nagriženo. Na to je opravdano upozoravao Sveti papa Ivana Pavao II,Indijski karizmatik James Manjackal i sada mađarski premjer Orban. Sva trojica su pronašli dijagnozu ali i lijek za tu bolest koja opasno nagriza dušu i tijelo već dobrano nagrižene EU. Prva dvojica su pozvali kršćane EU da se vrate svom izvorištu Isusu Kristu koji je sama Riječ i Istina.

Isus Sin Božji koji je sama ljubav prema bližnjemu. Isus koji zajednicu muškarca i žene  nazvanu brakom vidi kao isključivu,trajnu i neuništivu  zajednicu obitelji u kojoj se rađa novi život i to ne voljom dvoje supružnika već isključivom voljom Nebeskog i milosrdnog oca,jer Bog jedino daje i uzima život. Zajednicu u kojoj se neće umjesto djece u rukama voditi kućni ljubimci,zbog čega kršćanska EU odumire,pored svih drugih razloga koji ubijaju život a navedeni su prije. Jer ljudi nisu „brojevi“koje tzv.“briselski demokrati“žele nadomjestiti brojevima sa istoka kako to opravdano navodi Orban. Papa Franjo koji iz svoje ljubavi prema bližnjima u nevolji zaboravlja činjenicu kako je puno racionalnije,razboritije i mudrije zagovarati ostanak tih izbjeglica u njihovim zemljama,te sa najvišeg mjesta vodećeg duhovnog autoriteta cijelog svijeta pozivati i prozivati sve one koji potenciraju sukobe u zemljama iz kojih migranti dolaze,zagovarati prestanak sukoba,svekoliku materijalnu i vojnu pomoć u zaustavljanju sukoba u tim zemljama te pomaganje izgradnje gospodarskih objekata i uvjeta za gospodarski prosperitet u tim zemljama i vraćanje tih izbjeglica na njihova vjekovna ognjišta a ne ih tetošiti u njihovim dolascima. A sve to i razloga jer i sam Vatikan je baziran isključivo na tradicionalnim,vjerskim i kulturnim vrednotama kršćanske EU u kojoj se sve više crkava zatvara i pretvara u magacine,restorane,muzeje,ili na veliku žalost kršćana u javne kuće,dok je velika većina njih zatvorena i u koje više ne ulazi nitko a najmanje Božja riječ zbog čega mnogi kršćani EU liju suze koje se slijevaju potocima ulica te tzv.“moderne EU“u tom tzv.“otvorenom društvu“odnosno „svijetu bez nacija“.A svi jako dobro znamo kako je jedino i zauvijek moguća tradicionalna,kulturna i kršćanska EU za razliku od svih onih multi-kulti inicijativa koje zagovara sotona u ljudskom liku George Soros.

Stoga one proročanske riječi Viktora Orbana izrečene pred Božić 2017 godine kako će Europa biti kršćanska ili je neće biti oslonjene na predskazanja Svetog Ivana Pavla II i karizmatika Jamesa Manjackala pronalaze svoj puni smisao. I kako to uvijek biva kad se tamni oblaci zla nadviju nad stada vjernih Božjih ovčica Bog uvijek pošalje nekoliko anđela čuvara da štiti i čuva Njegovo stado,a glavni čuvar stada kršćanskog u Europi je mađarski premjer Viktor Orban koji konačno nije sam. Svakim danom ima sve više pomagača od kojih valja izdvojiti talijanskog ministra unutarnjih poslova Mattea Salvinija,te predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti Poljske, Češke, Slovačke, Bugarske,Austrije,Belgije,dok velika većina zemalja EU sve više preispituje migrantsku politiku EU koja prijeti nestankom kršćanske EU. Čak se veliki protu migrantski protesti događaju i u vodećim zemljama dolaska tih migranata, Njemačkoj i Francuskoj. A što se tiče politike predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti RH ti jadni podanici i konjušari su jedni od glavnih slugu protukršćanske politike EU i zagovaratelji pro migrantske politike,u kojem smislu su podredili sve svoje aktivnosti kroz medije i nevladine udruge. A ta politika će im se obiti o glavu kad-tad jer judine škude kojima su kupljeni od strane tzv“briselskih demokrata“uvijek donese prokletstvo onima koji ih uzmu. Stoga valja i treba moliti za Viktora Orbana,anđela čuvara kršćanske Europe koji jaše na bijelom konju pobjede jer on je Božji odabranik. A božji odabranik je nepobjediv. A sve one koji mu stanu na put neće pamtiti ni mjesto njihovo. A što se tiče tranzicijskih procesa u EU i cijelom svijetu,toga je uvijek bilo i biti će,ali nikada u tolikoj mjeri kao sada,a sve su to proizveli Soroš i njegove sluge  kojima je Bog jedina zapreka na  putu  ostvarenja njihovih planova stvaranja međunarodnog internacionalizma,odnosno društva bez nacija. A društvo bez nacije je društvo brojeva. Nešto poput roditelja 1 i roditelja 2.što je u konačnici ništa. A Bog nije ovaj svijet zamislio kao ništa već kao nešto jer tako je bilo i tako će zauvijek ostati.

Vlado Marušić

glasbrotnja.net

About glasbrotnja.net

Pročitajte i ovo

Vlado Marušić: Vreli kolovoški dani za hrvatski narod!

U ove vrele kolovoške dane  Gospodnje 2019., odista se događa na hrvatskoj te BiH, javnoj, …