Srijeda , siječanj 20. 2021.
Naslovnica / Gospine poruke / Gospine poruke

Gospine poruke

Gospina poruka preko vidjelice Marije Pavlović-Lunetti, 25.3.2017.

“Draga djeco! U ovom milosnom vremenu sve vas pozivam da otvorite vaša srca Božjem milosrđu, da preko molitve, pokore i odluke za svetost počnete novi život.

Ovo proljetno vrijeme potiče u vašim mislima i srcima na novi život, na obnovu. Zato, dječice, ja sam  s vama da vam pomognem da u odlučnosti kažete DA Bogu i Božjim zapovijedima. Niste sami, ja sam s vama po milosti koju mi Svevišnji daje za vas i vaše naraštaje. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane, 18.03.2017.

Draga djeco!
Moja majčinska želja je da vaša srca budu ispunjena mirom, a da vam duše budu čiste da biste u nazočnosti moga Sina mogli vidjeti Njegovo lice.
Jer, djeco moja, kao majka znam da ste žedni utjehe, nade i zaštite.
Vi, djeco moja, svjesno i nesvjesno tražite moga Sina.
I ja sam se, prolazeći zemaljsko vrijeme, radovala, patila i strpljivo podnosila boli sve dok ih moj Sin u svoj svojoj slavi nije otklonio.
I zato kažem mome sinu: Uvijek im pomozi!
Vi, djeco moja, istinskom ljubavlju rasvijetlite tamu sebičnosti koja sve više obavija moju djecu.
Budite velikodušni.
Neka vam i ruke i srce budu uvijek otvoreni.
Ne bojte se.
Prepustite se mome Sinu s povjerenjem i nadom.
Gledajući prema njemu živite život s ljubavlju.
Ljubiti znači davati se, podnositi, a nikada ne suditi.
Ljubiti znači živjeti riječi moga Sina.
Djeco moja, kao majka vam govorim, samo istinska ljubav vodi k vječnoj sreći.
Hvala vam!

Gospina poruka preko Mirjane Dragičević-Soldo, 02. ožujka 2017.

“Draga djeco, majčinskom ljubavlju dolazim vam pomoći da imate više ljubavi, a to znači više vjere. Dolazim vam pomoći da živite s ljubavlju riječi moga Sina da bi svijet bio drugačiji. Zato vas, apostoli moje ljubavi, okupljam oko sebe. Gledajte me srcem. Govorite mi kao majci o svojim bolima, patnjama, svojim radostima. Tražite da molim svoga Sina da moli za vas. Moj Sin je milostiv i pravedan. Moje majčinsko srce bi željelo da i vi budete takvi. Moje majčinsko srce bi željelo da vi, apostoli moje ljubavi, svima oko sebe svojim životom pričate o mome Sinu i meni da bi svijet bio drugačiji, da bi se vratila jednostavnost i čistoća, da bi se vratila vjera i nada. Zato, djeco moja, molite, molite, molite srcem, molite ljubavlju, molite dobrim djelima, molite da bi svi upoznali moga Sina, da bi se svijet promijenio, da bi se svijet spasio. Ljubavlju živite Riječ moga Sina, ne sudite već ljubite jedni druge da bi moje srce moglo pobijediti. Hvala vam”, glasi poruka koju je Gospa 2. ožujka poslala preko vidjelice Mirjane.

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25. veljače 2017.

Draga djeco!
Danas vas pozivam da vašu vjeru duboko živite i molite Svevišnjega da je ojača, te da je vjetrovi i oluje ne mogu slomiti!
Neka korijeni vaše vjere budu molitva i nada u vječni život.
I već sad, dječice, radite na sebi u ovom milosnom vremenu u kojemu vam Bog daje milost da u odricanju i pozivu na obraćenje budete ljudi jasne i ustrajne vjere i nade.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!

 

Gospina poruka preko vidjelice Marije, 25. studenog 2016.

“Draga djeco!
I danas vas pozivam, da se vratite molitvi.
U ovom milosnom vremenu Bog mi je dozvolio da vas vodim prema svetosti i jednostavnom životu, da u malim stvarima otkrijete Boga stvoritelja, da se u Njega zaljubite i da vaš život bude zahvala Svevišnjemu na svemu što vam On daje.
Neka, dječice, vaš život bude u ljubavi dar za druge i Bog će vas blagosloviti, a vi svjedočite bez interesa, iz ljubavi prema Bogu.
Ja sam s vama i zagovaram pred Svojim sinom za sve vas.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!”

 

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane, 02. studenog 2016.

Draga djeco, dolaziti k vama i očitovati vam se velika je radost za moje majčinsko srce.
To je dar moga Sina za vas i za druge koji dolaze.
Kao majka vas pozivam, ljubite moga Sina iznad svega.
Da biste Ga ljubili svim srcem, trebate ga spoznati.
Spoznati ćete Ga molitvom.
Molite srcem i osjećajima.
Moliti znači misliti na njegovu ljubav i žrtvu.
Moliti znači ljubiti, davati, trpjeti i prinositi.
Vas, djeco moja, pozivam da budete apostoli molitve i ljubavi.
Djeco moja, vrijeme je bdijenja!
U ovom bdijenju vas pozivam na molitvu, ljubav i povjerenje.
Dok moj Sin bude gledao u vaša srca, moje majčinsko srce želi da On u njima vidi bezuvjetno povjerenje i ljubav.
Ujedinjena ljubav mojih apostola će živjeti, pobjeđivati i razotkrivati zlo.
Djeco moja, ja bijah kalež bogočovjeka, bijah Božje sredstvo.
Zato vas svoje apostole pozivam da budete kalež istinske, čiste ljubavi moga Sina.
Pozivam vas da budete sredstvo preko kojega će svi oni koji nisu upoznali ljubav Božju, koji nikad nisu ljubili, shvatiti, priznavati i spasiti se.
Hvala vam djeco moja!

 

Gospina poruka preko Mirjane Dragičević, 2.9.2016.

Draga djeco, po volji moga Sina i mojom majčinskom ljubavi vama svojoj djeci, a posebno onima koji još nisu upoznali ljubav moga Sina dolazim, vama koji mislite na mene, vama koji me zazivate. Vama dajem svoju majčinsku ljubav i nosim vam blagoslov svoga sina. Imate li čista i otvorena srca i vidite li darove, znakove moje nazočnosti i ljubavi? Djeco moja u svom zemaljskom životu povedite se mojim primjerom. Moj život je bio bol, šutnja i neizmjerna vjera te povjerenje u nebeskog Oca. Ništa nije slučajno, ni bol, ni radost, ni patnja, ni ljubav. Sve su to milosti koje vam moj Sin dodjeljuje i koje vas vode u vječni život. Moj Sin od vas traži ljubav i molitvu u Njemu. Ljubiti i moliti u Njemu znači moliti u tišini svoje duše a ne samo recitirati usnama. To je i najmanja lijepa gesta učinjena u ime moga Sina, strpljivost, milosrđe, prihvaćanje boli i žrtva učinjena za drugoga. Djeco moja moj Sin vas gleda. Molite da bi ste i vi vidjeli Njegovo lice i da bi vam moglo biti objavljeno. Djeco moja, ja vam objavljujem jedinu i pravu istinu! Molite da bi ste shvatili da bi mogli širiti ljubav i nadu, da bi ste mogli biti apostoli moje ljubavi. Na poseban način moje majčinsko srce ljubi pastire. Molite za njih i njihove blagoslovljene ruke. Hvala vam!

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.8.2016.

Draga djeco! Danas s vama želim dijeliti nebesku radost.

Vi, dječice, otvorite vrata srca da bi u vašem srcu rasla nada, mir i ljubav koju samo Bog daje. Dječice, previše ste navezani na zemlju i zemaljske stvari, zato vas sotona valja kao vjetar morske valove. Zato, neka lanac vašeg života bude molitva srcem i klanjanje mom sinu Isusu. Njemu predajte vašu budućnost da biste u Njemu drugima bili radost i primjer vašim životima. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

 

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane, 2. kolovoza 2016.

“Draga djeco!

Došla sam k vama – među vas, da mi date svoje brige da ih prinesem svome sinu, da vas zagovaram kod njega za vaše dobro.

Znam da svatko od vas ima svoje brige, svoje kušnje. Zato vas majčinski pozivam – dođite za stol moga sina. On za vas lomi kruh, sebe vam daje – daje vam nadu. Od vas traži više vjere, nade, vedrine. Traži vašu unutarnju borbu protiv egoizma, osuda i ljudskih slabosti. Zato ja kao majka kažem – MOLITE, jer molitva vam daje snagu za unutarnju borbu.

Moj sin kao mali često mi je govorio da će me mnogi ljubiti i majkom zvati.

Ja, tu među vama, osjećam ljubav. Hvala vam!

Po toj ljubavi molim svoga sina da se nitko od vas, moje djece, ne vrati doma onakav kakav je došao, nego da ponesete što više nade, milosrđa i ljubavi, da biste mi bili apostoli ljubavi koji će svojim životom svjedočiti da je nebeski Otac izvor života, a ne smrti.

Draga djeco, iznova vas majčinski molim – molite za izabranike moga sina, za njihove blagoslovljene ruke, za svoje pastire da mogu propovijedati moga sina sa što više ljubavi i tako širiti obraćenja.

Hvala vam!

 

Gospina poruka preko Marije Pavlović Lunetti, 25. srpnja 2016.

“Draga djeco! Gledam vas i vidim vas izgubljene, i nemate molitve ni radosti u srcu. Vratite se molitvi i stavite Boga na prvo mjesto, a ne čovjeka.

Ne gubite nadu koju vam nosim. Dječice, neka vam ovo vrijeme svaki dan bude više traženje Boga u tišini vašeg srca i molite, molite, molite dok vam molitva ne bude radost. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!”

 

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane, 2. srpnja 2016.g.

Draga djeco, moja stvarna, živuća prisutnost među vama treba vas učiniti sretnima, jer to je velika ljubav moga Sina. On me šalje među vas da vam majčinskom ljubavlju udijelim sigurnost, da shvatite da Bog i radost i patnja i ljubav čine da vaša duša intenzivno živi, da vas iznova pozovem da slavite srce Isusovo, srce vjere i euharistije.

Moj Sin, iz dana u dan i u vjekove živ se vraća među vas, a nije vas nikada niti ostavio. Kada se netko od vas, moje djece, vrati k njemu, moje majčinsko srce zaigra od sreće. Zato djeco moja, vratite se euharistiji, mome Sinu. Put mome sinu je težak, pun odricanja ali na kraju je uvijek svijetlo. Ja razumijem vaše boli i patnje i majčinskom ljubavlju brišem vam suze. Pouzdajte se u moga sina, jer on će za vas učiniti ono što vi ne biste znali ni tražiti. Vi djeco moja, vi se trebate brinuti samo za vašu dušu, jer ona je jedino što vam na zemlji pripada. Nju ćete donijeti zaprljanu ili čistu kod nebeskog oca. Zapamtite, vjera u moga sina uvijek bude nagrađena. Molim vas da na poseban način molite za one koje moj sin pozvao da žive po njemu i ljube svoje stado. Hvala vam.

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.lipnja 2016.g.

“Draga djeco! Zahvaljujte sa mnom Bogu za dar da sam s vama.

Molite, dječice, i živite Božje zapovijedi da bi vam bilo dobro na zemlji. Danas, na ovaj dan milosti, želim vam dati svoj majčinski blagoslov mira i moje ljubavi. Zagovaram za vas kod mog sina i pozivam vas da ustrajete u molitvi da s vama mogu ostvariti moje planove. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

 

Redovito Gospino ukazanje vidjelici Ivanki, 25. lipnja 2016.g.

Vidjelica Ivanka Ivanković Elez imala je redovito godišnje ukazanje 25. lipnja 2016.

Prigodom posljednjeg svakodnevnog ukazanja 7. svibnja 1985., Gospa je Ivanki, povjerivši joj posljednju, 10.tajnu, kazala da će tijekom cijelog svog života imati ukazanje jedanput u godini, i to na obljetnicu ukazanja. Tako je bilo i ove godine. Ukazanje, koje je trajalo 4 minute, Ivanka je imala u svojoj obiteljskoj kući. Ukazanju je bila nazočna samo Ivankina obitelj. Nakon ukazanja vidjelica Ivanka je rekla:

Gospa je dala slijedeću poruku: “Dječice, molite, molite, molite.”

Gospa je bila radosna i sve nas je blagoslovila svojim majčinskim blagoslovom.

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 2.lipnja 2016.godine

Draga djeco!

Kao Majka Crkve, kao vaša Majka, smiješim se dok vas gledam kako mi dolazite, kako se okupljate oko mene, kako me tražite. Moji dolasci među vas dokaz su koliko vas Nebo ljubi, oni vam ukazuju na put u vječnom životu, ka Spasenju. Apostoli moji, vi koji nastojite imate čisto srce i moga Sina u njemu, vi ste na dobrom putu. Vi koji tražite moga Sina, tražite dobar put.

On je ostavio mnoge znakove Svoje ljubavi, ostavio je Nadu, lako ga je naći ako ste spremni na žrtvu i pokoru. Ako imate strpljenja, milosrđa i ljubavi za svoje bližnje. Mnoga moja djeca ne vide i  ne čuju, jer to ne žele. Moje riječi i moja djela ne prihvaćaju,  a moj Sine preko mene poziva sviju. Njegov duh obasjava svu moju djecu u svjetlosti Nebeskog Oca. U zajedništvo Neba i Zemlje, u međusobnoj ljubavi, jer ljubav doziva ljubav i čini da su djela važnija od riječi.

Zato apostoli moji, molite za svoju Crkvu, ljubite je i činite djela ljubavi, ma koliko bila  izdavana, ranjavana, ona je tu jer dolazi od Nebeskog Oca, molite za svoje pastire da bi u njima vidjeli veličinu ljubavi moga Sina. Hvala Vam.

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.svibnja.2016.

“Draga djeco! Moja prisutnost je dar od Boga za sve vas i poticaj na obraćenje.

Sotona je jak i želi u vaša srca i misli staviti nered i nemir. Zato, vi dječice, molite da bi vas Duh Sveti vodio pravim putem radosti i mira. Ja sam s vama i zagovaram pred mojim Sinom za vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 2.svibnja 2016.godine

“Draga djeco, moje majčinsko srce želi vase istinsko obraćenje, čvrstu vjeru, da biste mogli širiti ljubav i mir svima koji vas okružuje. Ali djeco moja, ne zaboravite, svatko od vas je jedinstveni svijet pred Nebeskim Ocem. Zato, dozvolite da  neprestani rad Duha Svetoga djeluje na vama. Budite moja duhovno čista djeca. U duhovnosti je ljepota. Sve što je duhovno živo je i jako lijepo. Ne zaboravite da je u Euharistiji, koja je srce vjere, moj Sin uvijek s vama. Dolazi vam i lomi kruh s vama. Jer djeco moja, radi vas je umro,  uskrsnuo i iznova dolazi. Vama su ove moje riječi poznate, jer one su istina, a istina se ne mijenja. Samo mnoga moja djeca su je zaboravila. Djeco moja, moje riječi nisu ni stare, ni nove, one su vječne. Zato vas pozivam, svoju djecu, da dobro gledate znakove vremena, da skupljate razbijene križeve i budete apostoli objave. Hvala vam.”

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.4.2016.

“Draga djeco! Moje Bezgrješno srce krvari gledajući vas u grijehu i grešnim običajima.

Pozivam vas, vratite se Bogu i molitvi da vam bude dobro na zemlji. Bog vas preko mene zove da vaša srca budu nada i radost za sve one koji su daleko. Neka vam moj poziv bude melem za dušu i srce da biste slavili Boga Stvoritelja koji vas ljubi i poziva za vječnost. Dječice, život je kratak, vi iskoristite ovo vrijeme da činite dobro. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 02.travnja 2016.godine

Draga djeco,
Nemojte imati tvrda, zatvorena i strahom ispunjena srca. Dozvolite mojoj majčinskoj ljubavi da ih obasja i ispuni ljubavlju i nadom, da vam kao majka ublažim boli jer ja ih poznajem, ja sam ih iskusila. Bol uzdiže i najveća je molitva. Moj sin na poseban način ljubi one koji trpe boli. Mene je poslao da vam ih ublažim i donesem nadu. Pouzdajte se u Njega. Znam da vam je teško jer oko sebe vidite sve više tame. Djeco moja, potrebno ju je razbiti molitvom i ljubavlju. Onaj tko moli i ljubi ne boji se, on ima nadu i milosrdnu ljubav, vidi svjetlost i vidi moga Sina. Kao svoje apostole pozivam vas da pokušavate biti primjer milosrdne ljubavi i nade. Uvijek iznova molite za što više ljubavi jer milosrdna ljubav donosi svjetlo koje razbija svaku tamu, donosi moga Sina. Ne bojte se, niste sami, ja sam s vama. Molim vas da molite za svoje pastire, da u svakom trenutku imaju ljubavi, da s ljubavlju čine za moga Sina, po Njemu i u spomen na Njega. Hvala vam.

 

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti; 25.ožujka 2016.godine

„Draga djeco! Danas vam nosim svoju ljubav.

Bog mi je dozvolio da vas ljubim i iz ljubavi pozivam na obraćenje. Vi ste, dječice, siromašni u ljubavi i još niste shvatili da je moj sin Isus iz ljubavi dao svoj život da vas spasi i da vam dadne život vječni. Zato, molite, dječice, molite da u molitvi shvatite Božju ljubav. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 18. ožujka 2016.godine

Draga djeco, majčinskim srcem ispunjenom ljubavlju prema vama, svojoj djeci, želim vas naučiti potpunom pouzdanju u Boga Oca.

Želim da naučite nutarnjim gledanjem i nutarnjim slušanjem slijediti Božju volju. Želim da naučite bezgranično se pouzdati u Njegovu milost i Njegovu ljubav, onako kako sam se ja uvijek pouzdavala. Zato, djeco moja , očistite svoja srca. Oslobodite se svega što vas veže za zemaljsko i dozvolite Božjem da vašom molitvom i žrtvom oblikuje vam život; da u vašim srcima bude Božje Kraljestvo; da počnete živjeti polazeći od Boga Oca; da uvijek nastojite koračati s mojim sinom. Ali za to sve, djeco moja, morate biti siromašni duhom i ispunjeni ljubavlju i milosrđem. Morate imati čista i jednostavna srca i uvijek biti spremni na služenje. Djeco moja, poslušajte me, govorim za vaše spasenje. Hvala vam!

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 2. ožujka 2016.godine

Draga djeco,
Moj dolazak k vama je dar Nebeskog Oca za vas. Po njegovoj ljubavi dolazim da vam pomognem naći put k istini, naći put k mome Sinu. Dolazim da vam potvrdim istinu. Želim vas podsjetiti na riječi moga Sina. On je izgovarao riječi spasenja za cijeli svijet, riječi ljubavi za sve, ljubavi koju je dokazao svojom žrtvom. Ali i danas mnoga ga moja djeca na poznaju, ne žele ga upoznati, ravnodušna su. Zbog njihove ravnodušnosti moje srce bolno pati. Moj Sin je uvijek bio u Ocu. Rađajući se na zemlji donio je božansko, a od mene stekao ljudsko. S njim je među nas došla riječ. S njim je došla svjetlost svijeta koja prodire u srca, obasjava ih i ispunjava ih ljubavlju i utjehom. Djeco moja, moga Sina mogu vidjeti svi oni koji ga ljube, jer njegovo se lice vidi po dušama koje su ispunjene ljubavlju prema njemu. Zato, djeco moja, apostoli moji, poslušajte me. Ostavite se ispraznosti i sebičnosti. Ne živite samo za zemaljsko, materijalno. Ljubite moga Sina i učinite da drugi vide njegovo lice po vašoj ljubavi prema njemu. Ja ću vam pomoći da ga što više upoznate. Ja ću vam pričati o njemu. Hvala vam.

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti; 25.veljače 2016.godine

“Draga djeco! U ovom milosnom vremenu sve vas pozivam na obraćenje.

Dječice, ljubite malo,  molite još manje. Izgubljeni ste i ne znate što vam je cilj. Uzmite križ, gledajte Isusa i slijedite ga. On vam se daje do smrti na križu, jer vas ljubi. Dječice, pozivam vas, vratite se molitvi srcem da biste u molitvi našli nadu i smisao vašeg življenja. Ja sam s vama i molim za vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

 

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 2. veljače 2016.godine

Draga djeco,

pozivala sam vas i iznova vas pozivam da spoznate moga Sina, da spoznate Istinu. Ja sam s vama i molim se da uspijete. Djeco moja morate mnogo moliti da biste imali što više ljubavi, strpljenja, da biste znali podnijeti žrtvu i da biste bili siromašni u duhu. Moj Sin je po Duhu svetom uvijek s vama.

Njegova se Crkva rađa u svakom srcu koje ga spozna. Molite da možete spoznati moga sina, molite da vaša duša bude jedno s Njim. To je molitva, to je ljubav koja privlači druge i čini vas mojim apostolima. Gledam vas majčinskom ljubavlju, poznam vas, poznam vaše boli i tuge, jer i ja sam u tišini patila, moja vjera mi je davala ljubav i nadu, ponavljam uskrsnuće moga Sina i moje uznesenje na nebo je nada i ljuba za vas. Zato djeco moja molite da spoznate istinu da imate čvrstu vjeru koja će voditi vaše srce i koja će vaše boli i patnje znati preobraziti u ljubav i nadu. Hvala Vam.

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti; 25.siječnja 2016.godine

„Draga djeco! I danas vas sve pozivam na molitvu.

Bez molitve ne možete živjeti, jer molitva je lanac koji vas približava Bogu. Zato, dječice, u poniznosti srca vratite se Bogu i Njegovim zapovijedima da biste svim srcem mogli reći: kako na nebu neka bude tako i na zemlji. Vi ste, dječice, slobodni da se u slobodi odlučite za Boga ili protiv Njega. Vidite gdje vas sotona želi povući u grijeh i ropstvo. Zato, dječice, vratite se mom srcu da vas ja mogu povesti mome sinu Isusu koji je put, istina i život. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 2. siječnja 2016.godine

 

Draga djeco ,

kao Majka sretna sam da sam među vama, jer želim vam iznova govoriti o riječima moga Sina i njegovoj ljubavi. Nadam se da ćete me srcem prihvatiti, jer riječi moga Sina i njegova ljubav su jedino svijetlo i nada u tami sadašnjice.  To je jedina istina, i Vi koji je budete prihvatili i živjeli imat ćete čista i ponizna srca. Moj Sin voli čiste i ponizne. Čista i ponizna srca oživljuju riječi moga Sina, žive ih, šire i čine da ih svi čuju. Riječi moga Sina vraćaju život onima koji ih slušaju. Riječi moga sina vraćaju ljubav i nadu. Zato apostoli moji mili, djeco moja živite riječi moga Sina. Ljubite se kao što vas je On ljubio, ljubite se u Njegovo ime, u spomen na Njega. Crkva napreduje i raste radi onih koji slušaju riječi moga sina, radi onih koji ljube, radi onih koji pate i trpe u tišini i nadi konačnoga  otkupljenja. Zato djeco moja mila neka riječi moga Sina i Njegova ljubav budu prva i posljednja misao vašega dana.

Hvala Vam

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.12.2015

Draga djeco! I danas vam nosim svoga sina Isusa i iz naručja vam dajem Njegov mir i čežnju za Nebom. Molim se s vama za mir i pozivam vas da budete mir. Sve vas blagoslivam svojim majčinskim blagoslovom mira. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Gospina poruka preko vidioca Jakova Čole 25.12.2015

Draga djeco, Sve ove godine koje mi Bog dopušta da budem s vama je znak neizmjerne ljubavi koje Bog ima prema svatkome od vas i znak koliko vas Bog ljubi.

Dječice kolike milosti vam je Svevišnji dao i kolike milosti vam želi darovati. Ali dječice vaša srca su zatvorena i žive u strahu i ne dopuštaju Isusu da njegova ljubav i njegov mir obuzmu vaša srca i zavladaju vašim životima. Živjeti bez Boga je živjeti u tami i nikada ne upoznati Očevu ljubav i njegovu brigu za svakoga od vas. Zato dječice danas na poseban način molite Isusa da od danas vaš život doživi novo rođenje u Bogu i da vaš život postane svijetlo koje će zračiti iz vas i na taj način postanete svijedoci Božje prisutnosti u svijetu i svakom čovjeku koji živi u tami.

Dječice ja vas volim i svakodnevno zagovaram Svevišnjeg za vas.

Hvala što ste se odazvali mome pozivu.

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 2. prosinca 2015.

Draga djeco, ja sam uvijek s vama jer vas je moj Sin povjerio meni.

A vi, djeco moja, vi me trebate, tražite me, dolazite mi i razveseljujete moje majčinsko srce. Ja imam i uvijek ću imati ljubavi za vas, za vas koji trpite i koji svoje boli i patnje prinosite mome Sinu i meni. Moja ljubav traži ljubav sve moje djece, a moja djeca traže moju ljubav. Po ljubavi Isus traži zajedništvo između Neba i Zemlje, između Nebeskog Oca i vas, moje djece, svoje crkve. Zato trebamo mnogo moliti, moliti i ljubiti crkvu kojoj pripadate. Sad crkva trpi i treba apostole koji ljubeći zajedništvo, svjedočeći i dajući pokazuju puteve Božje; treba apostole koji živeći srcem Euharistiju čine velika djela; moje apostole ljubavi. Djeco moja, crkva je od samih početaka bila proganjana i izdavana, ali je iz dana u dan rasla. Neuništiva je jer joj je moj Sin dao srce- Euharistiju, i svjetlost njegovog uskrsnuća je svijetlila i svjetlit će nad njom. Zato, ne bojte se. Molite za vaše pastire da imaju snage i ljubavi biti mostovi spasa. Hvala vam.

Gospina poruka preko vidjelice Marije Pavlović-Lunetti, 25.studenoga 2015.

“Draga djeco! Danas vas pozivam: molite se na moje nakane.

Mir je u opasnosti, zato dječice, molite i budite nositelji mira i nade u ovom nemirnom svijetu gdje sotona napada i kuša na sve načine. Dječice, budite čvrsti u molitvi i hrabri u vjeri. Ja sam s vama i zagovaram pred mojim sinom Isusom za sve vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

 

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 2. studenoga 2015.

Draga djeco, iznova vam želim govoriti o ljubavi. Okupila sam vas oko sebe u ime moga Sina po njegovoj volji. Želim da vam vjera bude čvrsta proistekla iz ljubavi, jer ona moja djeca koja razumiju ljubav moga sina i slijede ju žive u ljubavi i nadi, upoznali su ljubav Božju. Zato djeco moja molite, molite da bi ste mogli što više ljubiti i činiti djela ljubavi , jer sama vjera bez ljubavi i djela ljubavi nije ono što tražim od vas. Djeco moja to je privid vjere, to je hvalisanje sebe. Moj Sin traži vjeru i djela ljubavi i dobrote. Ja molim, a isto molim i vas da molite i živite ljubav jer želim da moj Sin kada bude gledao srca sve moje djece može u njima vidjeti ljubav i dobrotu, a ne mržnju i ravnodušnost. Djeco moja , apostoli moje ljubavi ne gubite nadu ,ne gubite snagu vi to možete ja vas hrabrim i blagoslivljam, jer sve ovo ovozemaljsko koje mnoga moja djeca nažalost stavljaju na prvo mjesto nestat će, a samo će ljubav i djela ljubavi ostati i otvarati vrata Kraljevstva nebeskog, ja ću vas na tim vratima čekati , na tim vratima želim dočekati i zagrliti svu svoju djecu. Hvala vam.

 

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.listopada 2015.

„Draga djeco! Moja molitva i danas je za sve vas, posebno za sve one koji su postali tvrda srca mojemu pozivu.

Živite u danima milosti i niste svjesni darova koje vam Bog daje preko moje prisutnosti. Dječice, odlučite se i danas za svetost i uzmite primjer svetih današnjeg vremena i vidjet ćete da je svetost stvarnost za sve vas. Radujte se u ljubavi, dječice, da ste u očima Božjim neponovljivi i nezamjenljivi, jer ste Božja radost u ovom svijetu. Svjedočite mir, molitvu i ljubav. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

 

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 2. listopada 2015.

“Draga djeco!

Ovdje sam među vama da Vas ohrabrim i ispunim svojom ljubavlju i iznova pozovem da budete svjedoci ljubavi moga Sina. Mnoga moja djeca nemaju nade, nemaju mira, nemaju ljubavi. Oni  traže moga Sina, ali ne znaju kako i gdje ga naći. Moj Sin širi ruke a vi im pomozite da dođu u njegov zagrljaj. Djeco moja zato morate moliti za ljubav, morate puno , puno moliti da imate što više ljubavi, jer ljubav pobjeđuje smrt i čini da život traje. Apostoli moje ljubavi, moja djeco,  istinita i jednostavna srca ujedinjujte se u molitvi ma koliko bili daleko jedni od drugih bili, ohrabrujte jedni druge u duhovnom rastu kao što vas ja ohrabrujem. Bdijem nad vama i s vama sam kad god pomislite na mene. Molite i za svoje pastire, za one koji su se svega odrekli zarad moga sina, zarad vas, volite ih i molite za njih. Nebeski otac sluša vaše molitve. Hvala vam.”

 

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25. rujna 2015.

„Draga djeco! I danas molim Duha Svetoga da mi ispuni vaša srca jakom vjerom.Molitva i vjera ispuniti će vaše srce ljubavlju i radošću i vi ćete svakim danom, dječice, iznad svega biti svjedoci služenja Bogu u klanjanju i bližnjemu u potrebi. Ja sam s vama i zagovaram za sve vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 2. rujna 2015.

 

Draga djeco,

Dragi moji apostoli ljubavi, moji nositelji istine, opet vas pozivam i okupljam oko sebe da mi pomognete, da pomognete svoj mojoj djeci žednoj ljubavi i istine – žednoj moga Sina. Ja sam milost od Nebeskog Oca poslana da vam pomognem živjeti Riječ moga Sina. Ljubite jedni druge. Živjela sam vaš zemaljski život. Znam da nije uvijek lako, ali ako budete ljubili jedni druge, molit ćete srcem, dosegnut ćete duhovne visine i otvorit će vam se put u raj. Tu vas čekam ja, vaša majka, jer ja jesam tu. Budite vjerni mome Sinu i učite druge vjernosti. S vama sam, pomoći ću vam. Učit ću vas vjeri da biste znali na pravi način prenijeti je drugima. Učit ću vas istini da biste znali razlikovati. Učit ću vas ljubavi da biste spoznali što je prava ljubav. Djeco moja, moj će Sin učiniti da govori preko vaših riječi i vaših djela. Hvala vam.

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.kolovoza 2015.

“Draga djeco! I danas vas pozivam da budete molitva.

Neka vam molitva bude krila za susret s Bogom. Svijet je u trenutku kušnje, jer je zaboravio i napustio Boga. Zato vi, dječice, budite oni koji traže i ljube Boga iznad svega. Ja sam s vama i vodim vas svome sinu, ali vi morate reći vaše DA u slobodi djece Božje. Zagovaram vas i ljubim vas, dječice, beskrajnom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 02.kolovoza 2015.

Draga djeco, Ja, kao majka koja ljubi svoju djecu, vidim koliko je teško vrijeme koje živite.

Vidim vašu patnju, ali vi trebate znati da niste sami. Moj Sin je s vama. Posvuda je. Nevidljiv je, ali ga možete vidjeti ako ga živite. Svjetlost koja vam obasjava dušu i daje mir je On. On je crkva koju trebate ljubiti i uvijek se moliti i boriti za nju – ali ne samo riječima, već djelima ljubavi. Djeco moja, učinite da svi spoznaju moga Sina, učinite da bude ljubljen, jer istina je u mome Sinu rođenom od Boga – Sinu božjemu. Ne gubite vrijeme razmišljajući odviše. Udaljit ćete se od istine. Jednostavnim srcem prihvatite njegovu riječ i živite je. Ako živite njegovu riječ, molit ćete. Ako živite njegovu riječ, ljubit ćete milosrdnom ljubavlju. Ljubit ćete jedni druge. Što budete više ljubili bit ćete dalje od smrti. Za one koji budu živjeli riječ moga Sina i koji budu ljubili, smrt će biti život. Hvala vam!

Gospina poruka preko vidjelice Marije Pavlović-Lunetti, 25. srpnja 2015.

Draga djeco! S radošću sam i danas s vama i sve vas pozivam dječice molite, molite, molite da biste shvatili ljubav koju imam za vas. Moja ljubav jaca je od zla, dječice zato se približite Bogu da bi ste osjetili moju radost u Bogu. Bez Boga dječice nemate budućnosti, nemate nade ni spasenja, zato ostavite zlo i izaberite dobro. Ja sam s vama i s vama zagovaram pred Bogom za sve vaše potrebe. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 02.srpnja 2015.

Draga djeco, pozivam vas da širite vjeru u moga Sina – vašu vjeru.

Vi, moja djeca, rasvijetljena Duhom Svetim, moji apostoli, prenosite je drugima – onima koji ne vjeruju, ne znaju, ne žele znati – ali zato vi morate mnogo moliti za dar ljubavi, jer ljubav je obilježje prave vjere, a vi ćete biti apostoli moje ljubavi. Ljubav uvijek iznova oživljava bol i radost Euharistije, oživljava bol muke moga Sina kojom vam je pokazao što znači neizmjerno ljubiti, oživljava radost što vam je ostavio svoje tijelo i svoju krv da bi vas sobom hranio i tako bio jedno s vama. Gledajući vas s nježnošću, osjećam neizmjernu ljubav koja me snaži u mojoj želji da vas dovedem k čvrstoj vjeri. Čvrsta vjera će vam dati radost i veselje na zemlji i u konačnici susret s mojim Sinom. To je njegova želja. Zato živite njega, živite ljubav, živite svjetlost koja vas uvijek rasvjetljava u Euharistiji.

Molim vas da mnogo molite za svoje pastire, da molite kako bi imali što više ljubavi za njih, jer njih vam je moj Sin dao da vas hrane njegovim tijelom i uče ljubavi. Zato ljubite i vi njih. Ali, djeco moja, zapamtite, ljubav znači podnositi i davati, a nikada, nikada ne suditi. Hvala vam.

Gospina poruka preko vidjelice Marije Pavlović-Lunetti, 25.lipnja 2015.

“Draga djeco! I danas mi Svevišnji daje milost da vas mogu ljubiti i pozivati na obraćenje.

Dječice, neka Bog bude vaše sutra, ne rat i nemir, ne tuga nego radost i mir mora zavladati u srcima svakog čovjeka, a bez Boga nikad nećete naći. Dječice, zato vratite se Bogu i molitvi da bi vaše srce pjevalo s radošću. Ja sam s vama i ljubim vas neizmjernom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 2.lipnja 2015.

“Draga djeco, želim djelovati preko vas, moje djece, mojih apostola, da bih na kraju svu svoju djecu okupila tamo gdje je sve spremno za vašu sreću. Molim za vas da djelima možete obraćati, jer došlo je vrijeme za djela Istine, za moga Sina. Moja će ljubav raditi u vama, vama ću se poslužiti. Imajte povjerenja u mene jer sve što želim, želim za vaše dobro – vječno dobro stvoreno po Nebeskom Ocu.

Vi, djeco moja, apostoli moji, živite zemaljskim životom u zajednici s mojom djecom koja nisu upoznala ljubav moga Sina, koja mene ne zovu majkom, ali ne bojte se svjedočiti Istinu.

Ako se vi ne bojite i hrabro svjedočite, Istina će čudesno pobjeđivati, ali zapamtite u ljubavi je snaga. Djeco moja, ljubav je kajanje, oprost, molitva, žrtva i milosrđe. Ako budete znali ljubiti djelima ćete obraćati, omogućavati ćete da svjetlost moga Sina prodire u duše.

Hvala vam! Molite za svoje pastire. Oni pripadaju mome Sinu, On ih je pozvao. Molite da uvijek imaju snage i hrabrosti sjati svjetlošću moga Sina.”

Gospina poruka preko vidjelice Marije Pavlović-Lunetti, 25.05.2015.

„Draga djeco! I danas sam s vama i s radošću vas sve pozivam: molite i vjerujte u snagu molitve.

Otvorite vaša srca, dječice, da vas Bog ispuni svojom ljubavlju i, vi ćete biti radost drugima. Vaše svjedočenje bit će jako i sve što činite bit će isprepleteno Božjom nježnošću. Ja sam s vama i molim za vas i vaše obraćenje, sve dok Boga ne stavite na prvo mjesto. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 2.svibnja 2015.

Draga djeco

Otvorite svoja srca i pokušajte osjetiti koliko vas ljubim i koliko želim da ljubite moga Sina. Želim da ga što bolje upoznate, jer nemoguće je poznavati ga, a ne ljubiti ga – jer On je ljubav. Ja vas, djeco moja, poznajem. Poznajem vaše boli i patnje jer sam ih proživjela.

Smijem se s vama u vašoj radosti, plačem s vama u vašoj boli. Nikada vas neću ostaviti. Uvijek ću vam majčinski blago govoriti. A ja kao majka trebam vaša otvorena srca da s mudrošću i jednostavnošću širite ljubav moga Sina. Trebam vas otvorene i osjetljive za dobro i milosrđe. Trebam vas ujedinjene s mojim Sinom, jer želim da budete sretni i pomognete mi da donesem sreću svoj svojoj djeci. Apostoli moji, trebam vas da svima pokažete istinu Božju, da bi moje srce koje je pretrpjelo i danas trpi toliko patnje moglo u ljubavi pobijediti. Molite za svetost svojih pastira da bi u ime moga Sina mogli činiti čudesa, jer svetost čini čudesa.

Hvala vam.

 

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.travnja 2015.

 

„Draga djeco! S vama sam i danas da vas vodim k spasenju.

Vaša duša je nemirna jer je duh slab i umoran od svih zemaljskih stvari. Vi, dječice, molite se Duhu Svetom da vas On preobrazi i ispuni svojom snagom vjere i nade da biste bili čvrsti u ovoj borbi protiv zla. Ja sam s vama i zagovaram za vas pred mojim Sinom Isusom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

 

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo od 02. travnja 2015.

Draga djeco,

Izabrala sam vas, apostoli moji, jer svi vi u sebi nosite nešto lijepo. Vi mi možete pomoći da ljubav, radi koje je moj Sin umro a zatim uskrsnuo, iznova pobijedi. Zato vas pozivam, apostoli moji, da u svakom Božijem stvorenju, u svoj mojoj djeci, pokušate vidjeti nešto dobro i pokušate ih razumjeti. Djeco moja, svi ste vi braća i sestre po istom Duhu Svetom. Vi ispunjeni ljubavlju prema mome Sinu možete pričati svima onima koji tu ljubav nisu upoznali ono što vi znate. Vi ste ljubav moga Sina upoznali, Njegovo ste Uskrsnuće shvatili, vi s radošću upirete oči k Njemu. Moja majčinska želja je da sva moja djeca budu ujedinjena u ljubavi prema Isusu. Zato vas pozivam, apostoli moji, da s radošću živite Euharistiju, jer u Euharistiji moj Sin vam se uvijek iznova daruje i svojim primjerom pokazuje ljubav i žrtvu prema bližnjemu. Hvala vam.

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.03.2015.

“Draga djeco!

I danas mi Svevišnji, dozvoli da sam s vama i da vas vodim na putu obraćenja. Mnoga su se srca zatvorila milosti i oglušila na moj poziv.

Vi, dječice, molite i borite se protiv napasti i svih zlih planova koja vam preko modernizma đavao nudi. Budite jaki u molitvi i s križem u rukama molite da vas zlo ne upotrijebi i ne pobijedi u vama.

Ja sam s vama i molim za vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Soldo, 18.ožujka.2015.

Punim srcem vas molim, molim vas djeco očistite vaša srca od grijeha i uspravite ih k Bogu i vječnom životu.

Molim vas budite budni i otvoreni za istinu. Ne dozvolite da vas sve ovozemaljsko udalji od prave spoznaje zadovoljstva u zajedništvu s mojim Sinom. Ja vas vodim putem istinske mudrosti, jer samo uz istinsku mudrost možete spoznati pravi mir i pravo dobro. Nemojte gubiti vrijeme tražeći od Nebeskog Oca znakove, jer najveći znak On vam je već dao, to je moj Sin. Zato, djeco moja, molite da bi vas Duh Sveti mogao uvesti u istinu, pomoći vam da je spoznate i po toj spoznaji istine budete jedno s Nebeskim Ocem i mojim Sinom. To je spoznaja koja daje sreću na zemlji i otvara vrata vječnoga života i bezgranične ljubavi. Hvala vam.

 

Poruka preko vidjelice Mirjana Soldo od 02. ožujka 2015.

“Draga djeco!

Vi ste moja snaga. Vi, apostoli moji koji svojom ljubavlju,
poniznošću i tišinom molitve činite da se upozna moj Sin. Vi živite u meni.
Vi mene nosite u svome srcu. Vi znate da imate majku koja vas ljubi i koja
je došla da donese ljubav. Gledam vas u Nebeskom Ocu, vaše misli, vaše
boli, patnje i prinosim ih svome Sinu. Ne bojte se, ne gubite nadu, jer moj
Sin sluša svoju majku. Od kad’ se rodio On ljubi i ja želim da tu ljubav
upoznaju sva moja djeca. Da mu se vrate oni koji su Ga radi svoje boli i
nerazumijevanja ostavili i da Ga upoznaju svi oni koji Ga nikad nisu znali.
Zato ste vi tu, apostoli moji, i ja kao majka s vama. Molite za čvrstoću
vjere, jer iz čvrste vjere dolazi ljubav i milosrđe. Po ljubavi i milosrđu
pomoći ćete svima onima koji nisu svjesni da biraju tamu umjesto
svjetlosti. Molite za svoje pastire jer oni su snaga Crkve koju vam je
ostavio moj Sin. Po mome Sinu oni su pastiri duša. Hvala vam.”

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Luneti,25.veljače 2015.

“Draga djeco!

U ovom milosnom vremenu sve vas pozivam: više molite a manje
pričajte. U molitvi tražite volju Božju i živite je po zapovijedima na koje
vas Bog poziva. Ja sam s vama i s vama molim. Hvala vam što ste se odazvali
mome pozivu.”

 

Poruka preko vidjelice Mirjane Soldo od 02. veljače 2015.

Draga djeco!

Evo me,među vama sam. Gledam vas, smiješim vam se i ljubim vas
kako samo Majka može. Po Duhu Svetom koji dolazi po mojoj čistoći vidim
vaša srca i prinosim ih svome Sinu. Već dugo vremena od vas tražim da mi
budete apostoli, da molite za one koji nisu upoznali ljubav Božju. Tražim
molitvu rečenu iz ljubavi, molitvu koja čini djela i žrtve. Nemojte gubiti
vrijeme razmišljajući o tome jeste li dostojni da mi budete apostoli.
Nebeski Otac će sviju suditi, a vi Ga ljubite i slušajte. Znam da vas ovo
sve zbunjuje i sam moj boravak među vama, ali prihvatite ga s radošću i
molite da shvatite da ste dostojni raditi za Nebo. Moja ljubav je nad vama.
Molite da moja ljubav pobijedi u svim srcima, jer to je ljubav koja prašta,
daje i nikad ne prestaje. Hvala vam.

 

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Luneti, 25.siječnja 2015.god.

“Draga djeco!

I danas vas pozivam, živite u molitvi vaš poziv. Sada kao nikad prije Sotona želi ugušiti svojim zaraznim vjetrom mržnje i nemira čovjeka i njegovu dušu. U mnogim srcima nema radosti jer nema Boga ni molitve. Mržnja i rat rastu iz dana u dan. Pozivam vas, dječice, počnite iznova sa zanosom hod svetosti i ljubavi, jer ja sam radi toga došla među vas. Budimo skupa ljubav i praštanje za sve one koji znaju i hoće ljubiti samo ljudskom ljubavlju, a ne onom neizmjernom Božjom ljubavlju na koju vas Bog poziva. Dječice, neka vam nada u bolje sutra bude uvijek u srcu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane  2.1.2015.:

Draga djeco. Ovdje sam medu vama kao majka, koja vam zeli pomoci da spoznate istinu. Dok sam zivjela vas zivot na zemlji ja sam imala spoznaju istine i samim tim komadic raja na zemlji. Zato vama, svojoj djeci, zelim isto. Nebeski Otac zeli cista srca, ispunjena spoznajom istine. Zelim da ljubite sve one koje susrecete, jer i ja ljubim svog Sina u svima vama. To je pozetak spoznaje istine. Vama se nude mnoge lazne istine. Nadvladat cete ih srcem ociscenim postom, molitvom, pokorom i evandeljem. To je jedina istina i to je istina koju vam je moj Sin ostavio. Ne trebate je puno razmatrati. Od vas se trazi, kao sto sam i ja radila, da ljubite i dajete. Djeco moja, ako ljubite vase srce ce biti dom mome Sinu i meni a rijeci moga Sina vodilja u vasem zivotu. Djeco moja, posluzit cu se vama, apostolima ljubavi da pomognem svoj svojoj djeci da spoznaju istinu. Djeco moja, ja sam uvijek molila za crkvu moga Sina pa to isto molim i vas. Molite da vasi pastiri zasjaju ljubavlju moga Sina. Hvala vam.

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Luneti, 25. prosinac 2014. :

Draga djeco!
I danas u naručju nosim vam svog sina Isusa i tražim od njega mir za vas i mir između vas.
Molite se i klanjajte se mome Sinu da u vaša srca uđe njegov mir i radost.
Molim se za vas da budete što više otvoreni molitvi.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu

Gospina poruka preko  Mirjane Soldo 2. prosinca 2014.

Jer kažem vam ljubav će pobijediti.

Znam da mnogi od vas gube nadu, jer oko sebe vide patnju, bol, ljubomoru, zavist, ali ja sam Vaša Majka. U Kraljevstvu sam ali i ovdje s vama.

Moj Sin me iznova šalje da vam pomognem zato ne gubite nadu već me slijedite, jer pobjeda moga Sina je u imenu Božjem, jer pobjeda moga srca je u imenu Božjem. Moj ljubljeni Sin misli na vas kao što je uvijek mislio,vjerujte mu i živite Ga. On je život svijeta.

Djeco moja živjeti moga Sina znači živjeti Evanđelje. To nije lako. To znači ljubav, oprost i žrtva. To pročišćava i otvara vrata Kraljevstva. Iskrena molitva koja nije samo riječ već molitva koju srce govori će vam pomoći. Također, i post, jer to je još ljubavi, oprosta i žrtve. Zato ne gubite nadu već me slijedite.

Iznova vas molim da molite za svoje pastire da uvijek gledaju u moga Sina koji je bio prvi pastir Svijeta i čija je obitelj bio cijeli svijet. Hvala Vam

GOSPINA PORUKA PREKO MARIJE PAVLOVIĆ-LUNETTI 25.11. 2014.

“Draga djeco! Na poseban način danas vas pozivam na molitvu. Molite,
dječice, da biste shvatili tko ste i kamo trebate ići. Budite nositelji
radosne vijesti i ljudi nade. Budite ljubav za sve one koji su bez ljubavi.
Dječice, sve ćete biti i ostvariti samo ako se molite i budete otvoreni
volji Božjoj, Bogu koji vas želi voditi prema vječnom životu. Ja sam s vama
i zagovaram za vas iz dana u dan pred mojim sinom Isusom. Hvala vam što ste
se odazvali mome pozivu.”

 

GOSPINA PORUKA PREKO MIRJANE SOLDO 2. studenoga 2014.

Draga djeco, s vama sam uz blagoslov moga Sina, s vama koji me ljubite i koji me nastojite slijediti.
Ja želim biti i s vama koji me ne prihvaćate.
Svima vam otvaram svoje srce puno ljubavi i blagoslivljam vas svojim majčinskim rukama.
Majka sam koja vas razumije.
Živjela sam vaš život i proživjela vaše patnje i radosti!
Vi koji živite bol razumijete moju bol i patnju radi one moje djece koja ne dozvoljavaju da ih obasja svjetlost moga Sina, one moje djece koja žive u tami.
Zato trebam vas, vas koje je obasjala svjetlost i koji ste shvatili istinu!
Pozivam vas da se klanjate mome Sinu da bi vaša duša rasla i dostigla pravu duhovnost.
Apostoli moji, tada ćete mi moći pomoći.
Pomoći meni znači moliti za one koji nisu upoznali ljubav moga Sina.
Moleći za njih vi pokazujete mome Sinu da ga ljubite i slijedite.
Moj Sin mi je obećao da zlo nikada neće pobijediti, jer tu ste vi duše pravednika; vi koji vaše molitve nastojite reći srcem; vi koji svoje boli i patnje prinosite mome Sinu; vi koji shvaćate da je život samo jedan treptaj; vi koji čeznete za Kraljevstvom Nebeskim.
Vas sve to čini mojim apostolima i vodi prema pobijedi moga srca.
Zato, djeco moja, očistite vaša srca i klanjajte se mome Sinu.
Hvala vam!

GOSPINA PORUKA PREKO MARIJE PAVLOVIĆ-LUNETTI 25.10 2014

“Draga djeco!
Molite u ovom milosnom vremenu i tražite zagovor svih svetih koji su već u svjetlu. Neka vam oni budu primjer i poticaj iz dana u dan na putu vašeg obraćenja. Dječice, budite svjesni da je vas život kratak i prolazan. Zato žudite za vječnosću i pripremajte vaša srca u molitvi. Ja sam s vama i zagovaram pred mojim Sinom za svakog od vas, napose za one koji su se meni i mome Sinu posvetili. Hvala vam sto ste se odazvali mome pozivu!

Gospina poruka preko Mirjane Soldo od 2. listopada 2014.

Draga djeco, majčinskom ljubavlju vas molim ljubite jedni druge, neka u vašim srcima bude onako kako je moj Sin od samog početka želio. Na prvom mjestu ljubav prema nebeskom Ocu i prema bližnjemu svomu iznad svega ovozemaljskoga. Draga moja djeco zar ne raspoznajete znakove vremena?

Zar ne raspoznajete da je sve ovo oko vas, sve što se dešava jer ljubavi nema. Shvatite da je spas u istinskim vrijednostima. Prihvatite moć istonskoga Oca, ljubite ga i poštujte. Hodite stopama moga sina, Vi djeco moja, apostoli moji dragi, vi se uvijek iznova okupljate oko mene, jer ste žedni, žedni ste mira, ljubavi i sreće. Iz mojih ruku se napijte, moje ruke vam pružaju moga Sina koji je izvor bistre vode. On će oživjeti Vašu vjeru i očistiti vaša srca, jer moj Sin ljubi čista srca, a čista srca ljube moga Sina. Samo čista su srca ponizna i imaju čvrstu vjeru. Takva srca Ja od vas tražim djeco moja. Moj Sin mi je rekao da sam ja majka cijeloga svijeta. Vas koji me kao takvu prihvaćate molim da mi svojim životom, molitvom i žrtvom pomognete da me sva moja moja djeca prihvate kao majku da ih mogu povesti k izvoru bistre vode.

Hvala Vam.

Draga moja djeco dok vam vaši pastiri svojim blagoslovljenim rukama pružaju Tijelo moga Sina uvijek u srcu zahvalite mome Sinu na žrtvi i na pastirima koje Vam uvijek iznova daje.

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.rujna 2014.

“Draga djeco! I danas vas pozivam da vi budete kao zvijezde koje svojim sjajem daju svjetlost i ljepotu drugima da se raduju.

Dječice, budite i vi sjaj, ljepota, radost i mir, a napose molitva za sve one koji su daleko od moje ljubavi i ljubavi moga sina Isusa. Dječice, svjedočite svoju vjeru i molitvu u radosti, u radosti vjere koja je u vašim srcima i molite za mir koji je dragocjeni dar od Boga. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Gospina poruka preko Mirjane Soldo od 2. rujna 2014.

“Draga djeco,

Ja vaša majka iznova dolazim među vas iz ljubavi koja nema kraja, od beskrajne ljubavi beskrajnog Nebeskog Oca.
I dok gledam u vaša srca vidim da me mnogi od vas prihvaćate kao majku i iskrena i čista srca mi želite biti apostoli.
Ali, ja sam majka i vas koji me ne prihvaćate i u tvrdoći svoga srca ne želite upoznati ljubav moga Sina.
I ne znate koliko moje srce pati i koliko molim moga Sina za vas.

Molim ga da ozdravi vaše duše jer On to može.
Molim ga da vas obasja čudom Duha Svetoga da biste prestali, uvijek iznova, izdavati ga, psovati i ranjavati.
Svim srcem molim da shvatite da je samo moj Sin spasenje i svjetlost svijeta.
A vi, djeco moja, apostoli moji dragi, uvijek nosite moga Sina u srcu i u mislima.

Vi tako nosite ljubav.
Svi oni koji ga ne poznaju prepoznat će ga u vašoj ljubavi. Ja sam uvijek uz vas.
Na poseban način sam uz vaše pastire jer ih je moj Sin pozvao da vas vode
putem k vječnosti.
Hvala vam apostoli moji na žrtvi i na ljubavi.”

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.08. 2014.

„Draga djeco! Molite se na moje nakane, jer Sotona želi uništiti moj plan koji imam ovdje i ukrasti vam mir.

Zato, dječice, molite, molite, molite da bi Bog preko svakog od vas mogao djelovati. Neka vam srca budu otvorena Božjoj volji. Ja vas ljubim i blagoslivljem mojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Gospina poruka preko Mirjane Dragičević Soldo, 2.8.2014.

“Draga djeco!
Razlog da sam s vama, moje poslanje je da vam pomognem da pobijedi Dobro, iako se to vama sada ne čini mogućim.

Znam da mnoge stvari ne razumijete kao što ni ja nisam sve razumjela, sve ono što mi je moj Sin tumačio dok je rastao uz mene, ali sam mu vjerovala i slijedila Ga.
To molim i vas, da mi vjerujete i da me slijedite. Ali, djeco moja, slijediti mene znači ljubiti moga Sina iznad svega, ljubiti Ga u svakom
čovjeku bez razlike.
Da biste to mogli ja vas iznova pozivam na odricanje, molitvu i post.
Pozivam vas da život vaše duše bude Euharistija. Ja vas pozivam da mi budete apostoli svjetla koji će svijetom širiti ljubav i milosrđe. Djeco
moja vaš je život samo jedan treptaj prema vječnom životu. A kad pred moga Sina dođete On će vidjeti u vašim srcima koliko ste ljubavi imali. Da biste na pravi način širili ljubav ja molim svoga Sina da vam kroz ljubav udijeli zajedništvo po Njemu, jedinstvo među vama, jedinstvo između vas i vaših pastira. Moj Sin vam se uvijek iznova daruje preko njih i obnavlja vašu dušu. To nemojte zaboraviti.
Hvala vam!”

Gospina poruka preko vidjelice Marije Pavlović-Lunetti , 25.07.2014.

„Draga djeco! Vi niste svjesni koje milosti živite u ovom vremenu u kojem vam Svevišnji daje znakove da se otvorite i obratite.

Vratite se Bogu i molitvi i neka u vašim srcima, obiteljima i zajednicama zavlada molitva da vas Duh Sveti vodi i potiče da budete svakim danom otvoreniji Božjoj volji i njegovu planu za svakog od vas. Ja sam s vama i sa svetim anđelima zagovaram za vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Dragićević Soldo, 02.07.2014. :

Draga djeco, Ja, majka vas ovdje okupljenih i majka cijeloga svijeta, blagoslivljam vas majčinskim blagoslovom i pozivam da pođete putem poniznosti.Taj put vodi k upoznavanju ljubavi moga Sina. Moj Sin je svemoćan, On je u svemu. Ako vi, djeco moja, to ne spoznajete onda vašom dušom vlada tama – sljepilo. Ozdravit vas može samo poniznost. Djeco moja, ja sam uvijek živjela ponizno, hrabro i u nadi. Znala sam, spoznala sam da je Bog u nama i mi u Bogu. To isto tražim od vas. Želim vas sve sa mnom u vječnosti, jer vi ste dio mene. Na vašem putu ja ću vam pomoći. Moja ljubav će vas obaviti kao plašt i učiniti od vas apostole moga svjetla – Božjeg svjetla. Ljubavlju koja proizilazi iz poniznosti donosit ćete svjetlo gdje vlada tama – sljepilo. Donosit ćete moga Sina koji je svjetlo svijeta. Ja sam uvijek uz vaše pastire i molim se da vam uvijek budu primjer poniznosti. Hvala vam.

Gospina poruka preko vidjelice Marije Pavlović – Lunetti,  25.06.2014. :

Draga djeco, Svevišnji mi daje milost da mogu biti još s vama i da vas vodim u molitvi prema putu Mira.
Vaše srce i duša žeđaju za mirom i ljubavlju za Bogom i Njegovom radošću.
Zato dječice, molite, molite, molite, i u molitvi ćete otkriti mudrost življenja.
Ja vas sve blagoslivljam i zagovaram za svakog od vas pred Mojim Sinom Isusom.
Hvala vam što ste se odazvali Mome pozivu.

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Dragićević Soldo, 02.06.2014. :

Draga djeco, sve vas pozivam i prihvaćam kao svoju djecu.
Molim se da me vi prihvatite i ljubite kao Majku.
Sve sam vas sjedinila u svome srcu, sišla među vas i blagoslivljam vas.
Znam da vi od mene želite utjehu i nadu jer vas ljubim i zagovaram.
Ja od vas tražim da se sjedinite sa mnom u mome Sinu i budete mi apostoli.
Da biste to mogli iznova vas pozivam da ljubite.
Nema ljubavi bez molitve – nema molitve bez oprosta, jer ljubav je molitva – oprost je ljubav!
Djeco moja, Bog vas je stvorio da ljubite, a ljubite da biste oprostili.
Svaka molitva koja dolazi iz ljubavi sjedinjuje vas s mojim Sinom i Duhom Svetim, a Duh Sveti vas rasvjetljuje i čini mojim apostolima, apostolima koji će sve što rade raditi u ime Gospodnje.
Oni će moliti djelima, a ne samo riječima, jer ljube moga Sina i shvaćaju put istine koji vodi u Vječni Život.
Molite za svoje pastire da vas uvijek mogu čista srca voditi putem istine i ljubavi, putem moga Sina.
Hvala vam.

Gospa je blagoslovila sve nazočne i sve nabožne predmete.

Gospina poruka preko vidjelice Marije Pavlović – Lunetti,  25.05.2014. :

Draga djeco, molite i budite svjesni da ste bez Boga zemlja.
Zato okrenite vaše misli i srce Bogu i molitvi.
Uzdajte se u Njegovu ljubav.
U Božjem duhu vi ste, dječice, svi pozvani da budete svjedoci.
Vi ste dragocijeni i ja vas pozivam, dječice, na svetost, na život vječni.
Zato budite svjesni da je ovaj život prolazan !
Ja vas ljubim i pozivam na novi život obraćenja.
Hvala vam što ste se odazvali Mome pozivu.

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Dragićević-Soldo02.05.2014. :

Draga djeco,  Ja, vaša Majka, s vama sam radi vaše dobrobiti, radi vaših potreba i radi vaše osobne spoznaje. Nebeski Otac dao vam je slobodu da sami odlučite i sami spoznate. Ja vam želim pomoći. Želim vam biti Majka, Učiteljica Istine, da jednostavnošću otvorenog srca spoznate neizmjernu čistoću i svjetlost koja iz nje dolazi i razbija tamu, svjetlost koja donosi nadu. Ja, djeco moja, razumijem vaše boli i patnje, tko bi vas bolje od Majke razumio. A vi djeco moja ? Mali je broj onih koji mene razumiju i slijede, veliki je broj izgubljenih, onih koji još nisu spoznali istinu u Mome Sinu. Zato, Apostoli moji, molite i djelujte. Donosite svjetlost i ne gubite nadu, Ja sam s vama. Na poseban sam način s vašim pastirima, Majčinskim srcem ih ljubim i zaštićujem  jer oni vas vode Raju kojeg vam je Moj Sin obećao. Hvala vam.

Gospa je blagoslovila sve nazočne i sve nabožne predmete koje smo donijeli za blagoslov.

Gospina poruka preko vidjelice Marije Pavlović-Lunetti; 25.04.2014. :

“Draga djeco, otvorite vaša srca milosti koju vam Bog daje preko mene kao cvijet koji se otvara toplim zrakama sunca.

Budite molitva i ljubav za sve one koji su daleko od Boga i Njegove ljubavi.

Ja sam s vama, i za sve vas zagovaram pred Mojim Sinom Isusom i ljubim vas neizmjernom ljubavlju.

Hvala vam što ste se odazvali Mome pozivu”

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Dragićević-Soldo, 02.04.2014. :

„Draga djeco, majčinskom ljubavlju želim vam pomoći da vaš život molitve i pokore bude istinski pokušaj približavanja Mome Sinu i Njegovoj Božanskoj Svjetlosti da se znate odvojiti od grijeha.

Svaka molitva, svaka misa, i svaki post su pokušaj približavanja Mome Sinu, podsjetnik na Njegovu slavu i utočište od grijeha, hod su k ponovnom sjedinjenju dobrog Oca i Njegove djece.

Zato, draga moja djeco, srca otvorena puna ljubavi zavapite ime Nebeskog Oca da bi vas obasjao Duhom Svetim.

Po Duhu Svetom,  postat ćete izvor Božje ljubavi, s tog izvora će piti svi oni koji ne poznaju Moga Sina, svi oni željni ljubavi i Mira, Moga Sina.

Hvala vam.

Molite za svoje pastire, ja molim za njih, i želim da uvijek osjete blagoslov Mojih Majčinskih ruku i potporu Mog Majčinskog srca“

Gospa je blagoslovila sve nazočne i sve nabožne predmete koje smo donijeli za blagoslov.

Gospina poruka preko vidjelice Marije Pavlović-Lunetti; 25.03.2014. :

Draga djeco, pozivam vas iznova : počnite borbu protiv grijeha kao u prvim danima, idite na ispovijed i odlučite se za svetost !

Ljubav Božja, će poteći preko vas u svijet, mir će zavladati u vašim srcima i Božji blagolsov će vas ispuniti.

Ja sam s vama i pred mojim sinom Isusom zagovaram za sve vas.

Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Dragićević-Soldo, 18.03.2014. :

Draga djeco, kao majka vam želim biti od pomoći, želim vam svojom Majčinskom ljubavlju pomoći da otvorite svoje srce i da u njega na prvo mjesto stavite moga Sina.Želim da vas, po vašoj ljubavi prema mome Sinu i po vašoj molitvi obasja Božje svjetlo i ispuni Božje milosrđe.Želim da se tako otjera tama i smrtna sjena koja vas želi okružiti i zavesti, želim da osjetite radost blagoslova Božjeg obećanja.Vi, djeca čovjeka, vi ste Božja djeca, vi ste moja djeca.Zato djeco moja pođite putevima kojima vas moja ljubav vodi, uči poniznosti, mudrosti i nalazi put k Nebeskom Ocu.Molite sa mnom za one koji me ne prihvaćaju i ne slijede.Zbog tvrdoće svoga srca ne mogu da osjete radost poniznosti, pobožnosti, mira i ljubavi, radost moga Sina.Molite da vaši pastiri svojim blagoslovljenim rukama uvijek vam daju radost Božjeg blagoslova.Hvala vam

Gospa je blagoslovila sve nazočne i sve nabožne predmete koje smo donijeli za blagoslov

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Dragićević-Soldo, 02.03.2014. : 

Draga djeco, dolazim vam kao Majka i želim da u meni kao Majci pronađete prebivalište, utjehu i odmor.
Zato djeco moja, apostoli ljubavi moje, molite.
Molite sa poniznom pobožnošću, poslušnošću i potpunim pouzdanjem u Nebeskog Oca.
Pouzdajte se kao što sam se i ja pouzdala kada Mi je rečeno da ću donijeti blagoslov obećanja.

Neka iz vašeg srca na vaše usne uvijek dolazi :

“NEKA BUDE VOLJA TVOJA”

Zato pouzdajte se i molite, da bi vas mogla zagovarati kod Gospodina da vam da Nebeski blagoslov i ispuni vas Duhom Svetim.
Tada ćete moći svima onima koji ne poznaju Gospodina, vi apostoli Moje ljubavi, pomoći im da Ga s punim pouzdanjem zovu Ocem.
Molite za svoje pastire i uzdajte se u Njihove blagoslovljene ruke !
Hvala vam!

Gospina poruka preko vidjelice Marije Pavlović-Lunetti; 25.02.2014.

“Draga djeco, vidite, slušate, osjećate da u srcima mnogih ljudi nema Boga, jer su daleko od molitve i nemaju mira.
Vi, dječice, molite, živite Božje zapovijedi.
Vi budite molitva, vi koji ste od samog početka rekli “DA” mome pozivu.
Svjedočite Boga i moju prisutnost i ne zaboravite, dječice, ja sam s vama i ljubim vas.
Iz dana u dan sve vas prikazujem mom sinu Isusu.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Dragićević-Soldo,02.02 2014.

“Draga djeco! Majčinskom ljubavlju želim vas naučiti iskrenosti, jer želim da u svom djelovanju kao moji apostoli budete točni,odlučni, a nadasve iskreni. Želim da milošću Božjom budete otvoreni za blagoslov. Želim da postom i molitvom isprosite od Nebeskog Oca spoznaju prirodnog, svetog-Božanskog. Ispunjeni spoznajom pod okriljem moga Sina i mene bit ćete mi apostoli koji će znati širiti riječ Božju svima onima koji za nju ne znaju i znat ćete prijeći prepreke koje vam budu stajale na putu. Djeco moja, blagoslovom će Božja milost sići na vas, a vi ćete je moći zadržati postom, molitvom, pročišćenjem i izmirenjem. Imat ćete djelotvornost koju tražim od vas. Molite za svoje pastire da zraka Božje milosti obasja njihove putove. Hvala vam!”

Gospina poruka preko vidjelice Marije Pavlović-Lunetti, 25.01.2014.

„Draga djeco! Molite, molite, molite da bi odsjaj vaše molitve imao utjecaja na one koje susrećete.

Stavite Sveto pismo na vidljivo mjesto u vašim obiteljima i čitajte ga da bi riječi mira potekle u vašim srcima. Molim se s vama i za vas, dječice, da biste postali iz dana u dan još više otvoreni Božjoj volji. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Dragičević, 02,01. 2014.:

Draga djeco,da biste mogli biti moji apostoli i da biste mogli pomoći svima onima koji su u tami da upoznaju svjetlost ljubavi moga Sina morate imati čista i ponizna srca. Ne možete pomoći da se moj Sin rodi i kraljuje u srcima onih koji ga ne poznaju ako ne kraljuje- ako nije kralj u vašem srcu. Ja sam s vama. Hodam s vama kao majka. Kucam na vaša srca. Ne mogu se otvoriti jer nisu ponizna. Molim se, a molite i vi djeco moja ljubljena da možete mome Sinu otvoriti čista i ponizna srca i primiti darove koje vam je obećao. Tada ćete biti vođeni ljubavlju i snagom moga Sina. Tada ćete biti moji apostoli koji svuda oko sebe šire plodove Božje ljubavi. Iz vas i preko vas će djelovati moj Sin jer bit ćete jedno. Za tim čezne moje majčinsko srce, za jedinstvom sve moje djece po mome Sinu. S velikom ljubavlju blagoslivljam i molim se za izabranike moga sina za vaše pastire.Hvala vam!”

Gospina poruka preko Jakova Čole, 25.12.2013. :

Dječice, Isus i danas na poseban način želi se nastaniti u svakom vašem srcu i dijelití s vama svaku vašu radost i vašu bol.
Zato dječice, danas na poseban način zavirite u vaša srca i zapitajte se je li uistinu mir i radošt rođenjem Isusa obuzela vaša srca?
Dječice, ne živite u tami, težite prema svijetlu i prema Božjem spasenju.
Djeco, odlučite se Isusu darovati mu vaš život i vaša srca jer samo tako će Svevišnji moći djelovati u vama i preko vas!

Gospina poruka preko Marije Pavlović – Lunetti za cijeli svijet, 25.12.2013. :

Draga djeco, nosim vam Kralja Mira da vam On da svoj mir.
Vi, dječice, molite, molite, molite.
Plod molitve će se vidjet na licima ljudi koji su se odlučili za Boga i Njegovo Kraljevstvo.
Ja s mojim Sinom Isusom sve vas blagoslivljam blagoslovom mira.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Dragičević 02.12.2013.:

”Draga djeco, s majčinskom ljubavlju i majčinskom strpljivošću gledam na vaše neprestano lutanje i vašu izgubljenost. Zato sam s vama. Želim vam pomoći da prvo nađete i upoznate sebe da biste onda mogli spoznati i priznati sve ono što vam ne dozvoljava da iskreno punim srcem upoznate ljubav nebeskog Oca. Djeco moja, Otac se po križu upoznaje.

Zato ne odbijajte križ, nastojte ga shvatiti i prihvatiti uz moju pomoć. Kada budete mogli prihvatiti križ razumjet ćete i ljubav nebeskog Oca; hodit ćete s mojim Sinom i sa mnom; razlikovat ćete se od onih koji nisu upoznali ljubav nebeskog Oca, onih koji ga slušaju ali ga ne razumiju, ne hodaju s njim, nisu ga spoznali. Ja želim da vi spoznate istinu moga Sina i budete mi apostoli, da se kao Božja djeca izdignete iznad ljudskog mišljena i uvijek u svemu iznova tražite Božje mišljenje.

Djeco moja, molite i postite da biste mogli spoznati sve ovo što tražim od vas. Molite za svoje pastire i čeznite da u zajedništvu s njima spoznate ljubav nebeskog Oca. Hvala vam.”

Gospina poruka preko vidjelice Marije Pavlović – Lunetti, za cijeli svijet, 25.11.2013. :

“Draga djeco, danas vas pozivam na molitvu, otvorite vrata srca, dječice, dubokoj molitvi, molitvi srcem, a onda će Svevišnji moći djelovati na vašu slobodu i početi će obraćenje.
Vjera će postati čvrsta tako da ćete moći svim srcem reći : Bog moj, sve moje !

Shvatit ćete dječice da je ovdje na Zemlji sve prolazno !

Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Dragičević 02.11.2013.

“Draga djeco, iznova majčinski vas pozivam da ljubite; da neprestano molite za dar ljubavi; da ljubite Nebeskog Oca iznad svega.
Kad ljubite Njega ljubit ćete sebe i bližnjega svoga.
To se ne može razdvajati.
Nebeski Otac je u svakom čovjeku, svakog čovjeka ljubi i svakog čovjeka njegovim imenom zove.
Zato, djeco moja, kroz molitvu osluškujte volju Nebeskog Oca.
Razgovarajte s njim.
Imajte osobni odnos s Ocem koji će još više produbiti odnos vas zajednice moje djece, mojih apostola.
Kao majka želim da se kroz ljubav prema Nebeskom Ocu izdignete iznad ovozemaljske ispraznosti i pomognete drugima da postepeno upoznaju i približe se k Nebeskom Ocu.
Djeco moja, molite, molite, molite za dar ljubavi jer ljubav je moj Sin.
Molite za svoje pastire da uvijek imaju ljubavi za vas kao što je moj Sin imao i pokazao dajući svoj život za vaše spasenje.
Hvala vam!”

Gospina poruka preko Marije Pavlović – Lunetti,, za cijeli svijet, 25.10.2013. :

“Draga djeco, danas vas pozivam da se otvorite molitvi.
Molitva čini čudesa u vama i preko vas.
Zato, dječice, u jednostavnosti srca tražite od Svevišnjega da vam da snagu da budete Božja djeca, a ne da s vama sotona trese kao vjetar s granama.
Odlučite se dječice iznova za Boga i tražite samo Njegovu volju i onda ćete u Njemu naći radost i mir.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Gospina poruka preko vidjelice Mirjane Dragičević 2.10.2013.

“Draga djeco, volim vas majčinskom ljubavlju i majčinskom strpljivošću čekam na vašu ljubav i zajedništvo. Molim da budete zajednica Božje djece, moje djece. Molim da kao zajednica radosno uživate u vjeri i ljubavi moga Sina. Djeco moja, okupljam vas kao svoje apostole i učim vas kako da druge upoznate s ljubavlju moga Sina, kako da im donesete Radosnu vijest koja je moj Sin. Dajte mi svoja otvorena, očišćena srca i ljubavlju za moga Sina ja ću ih ispuniti. Njegova ljubav će dati smisao vašem životu, a ja ću hodati s vama. Bit ću s vama do susreta s Nebeskim Ocem. Djeco moja, spasit će se samo oni koji s ljubavlju i vjerom koračaju k Nebeskom Ocu. Ne bojte se, s vama sam. Uzdajte se u svoje pastire kao što se moj Sin uzdao kad ih je odabrao i molite da imaju snage i ljubavi da vas vode. Hvala vam!

Gospa je bila odlučna i puna ljubavi.  Hvala vam 

Gospina poruka preko Marije Pavlović – Lunetti, 25. rujan 2013. :

“Draga djeco i danas vas pozivam na molitvu. Neka vaš odnos s molitvom bude svakidašnji. Molitva čini čudesa u vama i preko vas zato dječice neka vam molitva bude radost. Onda će vaš odnos sa životom biti dublji i otvoreniji i shvatit ćete da je život dar za svakog od vas. 

Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.” 

Gospina poruka preko Mirjane Dragičević, 02.09.2013. : 

♥”Draga djeco, sve vas volim! Svi vi, sva moja djeca, svi ste vi u mome srcu.Svi vi imate moju Majčinsku ljubav i sviju vas želim povesti ka upoznavanju Božje radosti.Zato vas zovem!

Trebam ponizne apostole koji će otvorenog srca prihvatiti riječ Božju i pomoći drugima da uz Božju riječ shvate smisao svog života. Da biste to mogli, djeco moja, morate kroz molitvu i post naučiti srcem slušati i naučiti pokoravati se.

Morate naučiti odbijati od sebe sve što vas udaljava od Božje riječi i čeznuti samo za onim što vas približava.

NE BOJTE SE, JA SAM TU, NISTE SAMI!

Molim Duha Svetoga da vas obnovi i osnaži.Molim Duha Svetoga da, dok pomažete drugima, ozdravljate i vi sami. Molim ga da po njemu budete Božja djeca i moji apostoli.

A onda je Gospa ovo rekla sa velikom zabrinutošću: Radi Isusa, radi Moga Sina volite one koje je On pozvao i čeznite za blagoslovom samo onih ruku koje je On posvetio. Ne dozvolite da zlo zavlada! Opet ponavljam, samo uz vaše pastire moje srce će pobijediti.Ne dozvolite zlu da vas od vaših pastira odvoji.Hvala vam”♥

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.08.2013.:

♥“Draga djeco! I danas mi Svevišnji daje milost da sam s vama i da vas vodim prema obraćenju.
Svakim danom ja sijem i pozivam vas na obraćenje, da budete molitva, mir, ljubav, žito koje rađa stostruko. 
Ne želim da se vi, draga djeco, kajete za sve ono što ste mogli, a niste htjeli. Zato, dječice, iznova s poletom recite: “Želim biti znak drugome”. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”♥

Gospina poruka preko Mirjane Dragičević-Soldo, 02.08.2013 :

♥”Draga djeco, kada biste mi samo s potpunim povjerenjem otvorili svoja srca, sve biste shvatili! Shvatili biste s koliko ljubavi vas pozivam, s koliko ljubavi vas želim promijeniti, učiniti vas sretnima, s koliko ljubavi vas želim učiniti sljedbenicima Moga Sina i dati vam mir u punini Moga Sina.Shvatili biste neizmjernu veličinu Moje majčinske ljubavi.

Zato, djeco moja, molite, jer kroz molitvu raste vaša vjera i rađa se ljubav uz koju ni križ nije nepodnošljiv jer ga ne nosite sami.U zajednici sa Mojim Sinom proslavljate ime Nebeskog Oca.Molite, molite za dar ljubavi, jer ljubav je jedina istina – ona sve oprašta, svakom služi i u svakom vidi brata!

Djeco moja, apostoli moji, veliko je povjerenje Nebeski Otac preko mene, svoje službenice, vama dao da pomognete onima koji ga ne znaju, da se pomire s Njim i da Ga slijede.Zato vas učim ljubavi, jer samo ako ljubavi budete imali moći ćete Mu odgovoriti.Iznova vas pozivam volite svoje pastire i molite da se u ovo teško vrijeme ime Moga Sina proslavi pod njihovim vodstvom. Hvala vam” ♥

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.07.2013.

♥“Draga djeco, s radošću u srcu sve vas pozivam da živite vašu vjeru i da je svjedočite srcem i primjerom u svakom obliku.
Odlučite se dječice da budete daleko od grijeha i napasti, i neka u vašim srcima bude radost i ljubav za svetošću.
Ja vas dječice ljubim, i pratim vas svojim zagovorom pred Svevišnjim.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu .”♥

Gospina poruka preko Mirjane Dragičević-Soldo 02.07.2013.

♥”Draga djeco, majčinskom ljubavlju vas molim darujte mi svoja srca da bih mogla prikazati svome Sinu i osloboditi vas, osloboditi vas od svega onog zloga što vas sve više zarobljava i udaljava od jedinoga Dobra- moga Sina, svega što vas vodi pogrešnim putem i oduzima vam mir.

Ja vas  želim povesti k slobodi obećanja moga Sina jer želim da se ovdje u potpunosti ispuni Božja volja, da se kroz pomirenje s Nebeskim Ocem, post i molitvu rode apostoli Božje ljubavi, apostoli koji će slobodno i s ljubavlju širiti  ljubav Božju svoj mojoj djeci, apostoli koji će širiti ljubav pouzdanja  Nebeskoga Oca, i otvarati vrata raja.  Draga djeco,  svojim pastirima pružajte radost  ljubavi i potpore onako kako je i moj Sin tražio od njih da pruže vama. Hvala vam. Gospa je blagoslovila sve nazočne i sve predmete koje ste donijeli na blagoslov.”♥

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.06.2013.

♥” Draga djeco, s radošću u srcu sve vas ljubim i pozivam vas približite se mome Bezgriješnom srcu da vas mogu još više približiti Mome Sinu Isusu i da vam on da Svoj mir i ljubav koji su hrana svakom od vas.
Otvorite se, dječice, molitvi, otvorite se mojoj ljubavi.
Ja sam vaša Majka, i ne mogu vas ostaviti same u lutanju i grijehu.
Vi ste pozvani, dječice, da budete Moja djeca, Moja ljubljena djeca, da vas sve mogu prikazati Mome Sinu.
Hvala vam što ste se odazvali Mome pozivu “♥

Gospina poruka preko Mirjane Dragičević-Soldo 02.06.2013.

“Draga djeco, u ovo nemirno vrijeme ja vas iznova pozivam da pođete za Mojim Sinom, da Njega slijedite.Znam za boli, patnje i teškoće ali u mome Sinu ćete se odmoriti. U njemu ćete naći mir i spasenje.Djeco moja ne zaboravite da vas je moj Sin svojim križem otkupio i omogućio vam da iznova budete djeca Božja.Da iznova možete Nebeskoga Oca zvati Oče.Da biste bili dostojni Oca ljubite i praštajte, jer vaš je Otac ljubav i praštanje.Molite i postite, jer to je put ka vašem pročišćenju.To je put ka poznavanju i spoznaji Nebeskog Oca.Kada spoznate Oca shvatit ćete da vam je samo On potreban.

Mirjana je onda istaknula da je Gospa slijedeću rečenicu kazala odlučno i naglašeno:

“Ja kao Majka želim svoju djecu u zajednici jednoga naroda u kojem se sluša i čini Božja riječ.Zato djeco moja pođite za mojim sinom budite jedno s njim, budite Božja djeca, ljubite svoje pastire, onako kako ih je moj sin ljubio kada ih je pozvao da vam služe.Hvala vam!”♥

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.05.2013.

♥“Draga djeco, danas vas pozivam da budete jaki i odlučni u vjeri i molitvi, sve dok vaše molitve ne budu tako jake da otvore srce moga ljubljenog Sina Isusa.
Molite dječice, molite bez prestanka, dok se vaše srce ne otvori Božjoj ljubavi.
Ja sam s vama i za sve vas zagovaram i molim za vaše obraćenje.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu”

Gospina poruka preko Mirjane Dragičević-Soldo, 02.05.2013.

“Draga djeco! Iznova vas pozivam da ljubite a ne sudite.Moj Sin je po volji Nebeskog Oca bio među vama da bi vam pokazao put spasenja,da bi vas spasio a ne da bi vam sudio. Ako želite slijediti mog Sina nećete suditi već ćete ljubiti kao što vas Nebeski Otac ljubi. Kada vam je najteže ,kada padate pod težinom križa, ne očajavajte ,ne sudite, već se sjetite da ste ljubljeni i hvalite Nebeskog Oca zbog Njegove ljubavi. Djeco moja, ne skrećite s puta kojim vas vodim,ne srljajte u propast. Neka vas molitva i post osnaže da mognete živjeti onako kako bi to Nebesko Otac želio,da budete moji apostoli vjere i ljubavi,da vaš život blagoslivlja one koje susrećete,da budete jedno s Nebeskim ocem i mojim Sinom. Djeco moja,to je jedina Istina. Istina koja vodi k vašem obraćenju,a onda i obraćenju sviju onih koje susrećete,koji nisu upoznali moga Sina,sviju onih koji ne znaju što znači ljubiti. Djeco moja,moj Sin vam je darovao pastire,čuvajte ih,molite za njih! Hvala vam.”

Gospina poruka preko Marije Pavlović-Lunetti, 25.04.2013.

♥“Draga djeco! Molite,molite samo molite dok se vaša srca otvore u vjeru kao cvijet toplim zrakama sunca.Ovo jevrijeme milosti koje vam Bog daje po mojoj prisutnosti,a vi ste daleko od mog srca,zato vas pozivam na osobno obraćenje i obiteljsku molitvu.Neka vam Sveto pismo uvijek bude poticaj. Sve vas blagoslivljam mojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.” ♥

Gospina poruka preko Mirjane Dragičević-Soldo, 02.04.2013. :

♥”Draga djeco,pozivam vas da budete u duhu jedno s mojim Sinom. Pozivam vas da kroz molitvu i po svetoj misi,kada se moj Sin na poseban način sjedinjuje s vama,pokušate biti kao On: da ste kao On uvijek spremni vršiti Božju volju,a ne da tražite da se ispuni vaša. Jer,djeco moja,po Božjoj volji jeste-postojite,a bez Božje volje ste ništa. Ja kao majka tražim od vas da svojim životom pričate o slavi Božjoj,jer ćete na taj način proslaviti i sebe po Njegovoj volji.  Pokažite svima poniznost i ljubav prema bližnjemu. Po toj poniznosti i ljubavi moj Sin je spasio vas i otvorio vam put k Nebeskom Ocu. Ja molim vas da otvarate put k Nebeskom Ocu svima onima koji ga nisu upoznali i nisu otvorili svoje srce Njegovoj ljubavi. Svojim životom otvorite put svima onima koji još lutaju u traženju istine. Djeco moja,budite mi apostoli koji nisu živjeli uzalud. Ne zaboravite da ćete doći pred Nebeskog Oca i pričati mu o sebi. Budite spremni! Opet vas upozoravam molite za one koje je moj Sin pozvao,blagoslovio njihove ruke i darovao ih vama. Molite,molite,molite za svoje pastire. Hvala vam.”♥

About glasUrednik

Pročitajte i ovo

Gospina poruka preko vidjelice Marije za župu i za cijeli svijet, 25.09.2020.

“Draga djeco! S vama sam ovoliko dugo jer Bog je velik u svojoj ljubavi i …