Petak , kolovoz 7. 2020.
Naslovnica / Najnovije vijesti / vijesti / BiH / Prihodi od neizravnih poreza za pet mjeseci pali za 114,7 milijuna maraka

Prihodi od neizravnih poreza za pet mjeseci pali za 114,7 milijuna maraka

U svibnju 2020. godine raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa za proračune svih razina vlasti i upravitelje cestama u Federaciji, ostvaren je u iznosu od približno 139,2 milijuna maraka, te je u usporedbi s naplatom u istom mjesecu 2019. godine bio manji za 41,1 posto, odnosno za 97,3 milijuna maraka. Ovo je, uz ostalo, navedeno u pregledu naplate poreznih prihoda i doprinosa za protekli mjesec u FBiH, usvojen na današnjoj sjednici Vlade FBiH. U usporedbi s travnjem 2020. godine, pad je iznosio 8,32 posto ili 31,3 milijuna maraka.

– Od ukupnog iznosa, proračunu FBiH pripalo je 50,4 milijuna maraka što je u odnosu na godinu ranije manje za 35,2 milijuna maraka. Ukupan dio prihoda za raspodjelu županijskim proračunima iznosio je 71,3 milijuna maraka i manji je 49,8 milijuna maraka. Raspoloživi prihodi od neizravnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim proračunima iznosili su 11,7 milijuna maraka, što je za 8,2 milijuna maraka manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Dio prihoda od neizravnih poreza namijenjenih upraviteljima cesta iznosio je 5,4 milijuna maraka s padom od osam milijuna maraka, navodi se u priopćenju.

Veliki planovi

Kada ukupan raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza sagledamo na razini kumulativa za prvih pet mjeseci 2020., negativi trend iz svibnja dodatno je utjecao na slabljenje ukupnog ostvarenja od početka godine, čime je on u iznosu 1.032,4 milijuna maraka u odnosu na isto razdoblje 2019. manji za deset posto ili za 114,7 milijuna maraka.

Uz ovo, Federalna vlada je usvojila Program javnih investicija FBiH za razdoblje od 2021. do 2023. On sadrži ukupno 119 projekta, od čega 56 u provedbi, 58 kandidiranih i pet odobrenih. Ukupna vrijednost svih projekata je 14.846,91 milijuna maraka, od čega se 8.221,08 milijuna maraka odnosi na kandidirane, 4.691,13 milijuna maraka na projekte čija je provedba u tijeku i 1.934,70 milijuna maraka na odobrene projekte. Kandidirani su oni projekti za koje nisu osigurani izvori financiranja u trenutku izrade programa javnih investicija. U Nacrt za 2021.-2023. uključeno je 58 kandidiranih ukupne vrijednosti 8.221,08 milijuna marak. U 2020. kandidirana su i ocijenjena dva nova projekta: modernizacija vodnih usluga u BiH (za teritorij FBiH), kojeg je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te određivanja vrijednosti nekretnina, čiji je predlagač Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Odobreni projekti, za čije financiranje je, nakon zaključka Vlade FBiH, pokrenut proces osiguranja potrebnih sredstava, a među njima su izgradnja bloka 7-450 MW TE Tuzla, rehabilitacija i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina, projekt energetske učinkovitosti i hitni projekt vezan za oporavak od posljedica pandemije koronavirusa.

Terminali i vlasništvo

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o postupanju uprava društava, Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče po njenim zaključcima od 21. rujna 2018. i 27. lipnja 2019. Tako su ove dvije uprave zadužene da, u skladu sa izvršenom procjenom tržišne vrijednosti nekretnina, uređaja i opreme NTF d.o.o. Ploče od 57.266.618,10 eura, nastave, svako u okviru svojih nadležnosti, proceduru iznalaženja mogućeg upisa i/ili evidentiranja procijenjenih vrijednosti u poslovnim knjigama ovih društava. Uprave su zadužene i da osiguraju poduzimanje i drugih predloženih pravnih radnji s ciljem rješavanja pitanja vlasništva nad nekretninama Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče. U slučaju realizacije bilo koje od predloženih pravnih radnji koje na zadovoljavajući način rješavaju pitanje vlasništva nad nekretninama Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče ostale pravne radnje bi bile povučene.

– Vlada je zadužila premijera FBiH da potpiše tekst inicijative prema Vijeću ministara BiH za pristupanje zaključenju međunarodnog ugovora između Republike Hrvatske i BiH, s ciljem rješavanja svih pitanja i nedoumica vezanih za stjecanje vlasništva nad nekretninama Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče ili stjecanje trajnog prava korištenja, a na osnovu prava koja je Energoinvestov OOUR Energopetrol Sarajevo imao prije 1991., stoji u priopćenju.

Prestanak važenja odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

Vlada FBiH donijela je Odluku o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, donesene 9. travnja ove godine. Zakona o kontroli cijena propisano je da Vlada FBiH može, među ostalim, kao mjeru neposredne kontrole cijena za pojedine proizvode i usluge propisati utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene). Također, ukoliko dođe ili može doći do značajnih poremećaja ponude i potražnje na tržištu i poremećaja u kretanju cijena i odnosima cijena, Vlada može poduzeti mjere u oblasti cijena i za proizvode i usluge, koje su u nadležnosti županija, grada i općine, ili utvrditi da postoje uvjeti za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga i bliže odrediti uvjete za propisivanje tih mjera od nadležnih organa.

Vlada FBiH podržala inicijativu za donošenje zakona o Gradu Stocu

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu za izradu i donošenje zakona o Gradu Stocu, koju je podnijela ta sadašnja općina. Stolac ima 49 kulturnih dobara sa statusom nacionalnog spomenika u BiH, a neki od njih su nekropole stećaka Radimlja i Boljuni, historijsko područje Stari grad, helenistički grad Daorson u Ošanićima, arheološko područje Badanj u Borojevićima, grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, graditeljska stambena cjelina Begovina, javno ljetno kupalište Kupaje, Čaršijska džamija s Čaršijom, te korito Bregave s mlinicama, stupama i mostovima. Utvrđeno je da Općina Stolac ispunjava uvjet da se proglasi gradom kao općina koja je od posebnog povijesnog i kulturnog značaja, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH.

Kroz transfere za kulturu 3.098.000 maraka

Vlada FBiH je usvojila programe utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. Federalnom ministarstvu kulture i sporta, a namijenjenih fondacijama za koje je nadležno Federalno ministarstvo kulture i sporta, u ukupnom iznosu od 3.098.000 maraka. Od tog iznosa, Fondu za izdavaštvo je namijenjeno 550 tisuća maraka, Fondaciji za bibliotečku djelatnost 330 tisuća maraka, transfer za kinematografiju vrijedan je 1.660.000 maraka, a za Fondaciju za muzičke, scenske i likovne umjetnosti predviđeno je 558 tisuća maraka. U obrazloženju ovih odluka navedeno je da, iako ukupna ekonomska situacija u svijetu već značajno utiče na sva polja umjetnosti, to ne smije biti razlog za važnije smanjivanje potpore umjetničkom stvaralaštvu uopće. Međutim, i u situaciji smanjene financijske potpore, fondacije će nastojati aktivno sudjelovati u predstavljanju najvažnijih već afirmiranih umjetnika i projekata, a također i mladih talentiranih koji se dokazuju kroz svoj umjetnički rad. Na sjenici su prihvaćena i izvješća o prošlogodišnjem radu ove četiri fondacije, te njihove planove rada za 2020.

dnevni.ba

glasbrotnja.net

About glasbrotnja.net

Pročitajte i ovo

Na današnji dan, 6. kolovoza 1995., hrvatska vojska izbila na granicu s BiH i spasila Bihać od pokolja

Na današnji dan prije 1995. Hrvatska vojska i njena elitna postrojba 1. gardijska brigada izbila …